Ofrer hensynet til mennesker og miljø

Forslag til nytt linjekart for by- og regionlinjer i Tønsberg

Forslag til nytt linjekart for by- og regionlinjer i Tønsberg Foto:

Av

Etablering av gateterminal og kollektivtrasé i Møllegaten er et gigantisk eksperiment som er dømt til å mislykkes.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Med tungtrafikk i form av 600 busser som forurenser avgass og svevestøv og støyer som en vanlig dieselmotor selv om de går på biogass, ofres hensynet til mennesker og miljø til fordel for høyere offentlige inntekter!

Line Joranger poengterer i sin velskrevne kronikk lørdag 1. februar viktige hensyn og utfordringer som planleggerne burde vurdert med større tydelighet. Hennes bekymringer deles av svært mange. I dokumentasjonen "interkommunal kommunedelplan gange sykkel og kollektiv", som har vært ute til offentlig ettersyn (høring), er hennes åpenbart riktige miljøbekymring ikke vurdert!

LES OGSÅ: Byen som glemte å ha menneskene i sentrum

Miljøhensynet til mennesker og natur skal være overordnet i alle offentlige beslutninger. Dette planverket tar ikke tilstrekkelig hensyn til de menneskene som bor, arbeider, oppholder seg eller ferdes i Møllegaten og området hvor gateterminalen er planlagt, og som IKKE er der kun for å kjøre kollektivt.

Jeg var også på informasjonsmøtet den 16. januar, hvor spørsmål og synspunkter fra salen i stor grad dreiet seg om konsekvensene ved å presse ca. 600 bussavganger i døgnet opp og ned Møllegaten med en buss pr. minutt.

LES OGSÅ: På ti år forsvant 16 prosent av butikkene: – Trenden påvirker brutalt

Planen er utførlig beskrevet i dokumentet, men kommunens og fylkets representant svarte at bussterminalen ved Farmannstorvet og Møllegaten som kollektivtrasé allerede var vedtatt for to år siden i gatebruksplanen for Tønsberg sentrum! Her er vi blitt forledet til å tro at engasjement og innspill gir mulighet for påvirkning i denne viktige saken.

LES OGSÅ: Sukkenes bro?

Bussterminal ved jernbanen

Mer gange er bl.a. en målsetting for fremtidsrettet byplanlegging. Men hvorfor kan man da ikke gå ca 100 meter til en kollektivterminal som legges på jernbaneområdet, som åpenbart vil være den aller beste plasseringen for et kollektivknutepunkt, også selv om jernbanestasjonen skulle bli flyttet?

Her står man mye friere, og kommer heller ikke i konflikt med bevaringsinteresser og kulturminner i grunnen. Der bussterminalen etableres vil det bli et knutepunkt for all kollektiv trafikk til og fra Tønsberg. Det er innlysende at en utvidelse av gateterminalen i Møllegaten aldri vil ha kapasitet til en slik utvikling.

LES OGSÅ: Nå har denne butikken flyttet ut av Tønsberg sentrum: – Det har vært utfordrende

Spørsmål bl.a. om hvorfor bussterminalen ikke blir lagt til jernbaneområdet og hvorfor man ikke satser på lavere billettpriser, slik andre byer har hatt stor suksess med, besvares med at hvis bare avstanden til kollektivtilbudet er kort, vil publikum betale langt høyere billettpriser! Her har altså miljøhensynet måttet vike for muligheten for høyere inntekter.

Å ofre trivelige sentrumsområder, det hyggelige Farmanntorvet med trær og vegetasjon og en velfungerende sentrumsgate gjennom byen for å etablere en trasé for massiv tungtrafikk tvers igjennom sentrum er så bakstreversk og langt ifra miljø- og fremtidsrettet byplanlegging som det går an å komme!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken