Trenger ikke eiendomsskatt i Tønsberg

KAN UNNGÅS: Skatteinntektene kan økes ved å gjøre Tønsberg mer attraktiv å bo og jobbe i. Dermed kan man unngå å innføre eiendomsskatt, mente Rune Øverland.

KAN UNNGÅS: Skatteinntektene kan økes ved å gjøre Tønsberg mer attraktiv å bo og jobbe i. Dermed kan man unngå å innføre eiendomsskatt, mente Rune Øverland. Foto:

Av

I forkant av kommunevalget i september vil muligens eiendomsskatt være en av debattsakene.

DEL

LeserbrevI forkant av kommunevalget i september vil muligens eiendomsskatt være en av debattsakene. Noen politiske partier har flagget at de ikke vil innføre eiendomsskatt i Tønsberg, mens andre mener at slik lokal skatt bør innføres. Jeg mener at Tønsberg kommune ikke trenger å innføre eiendomsskatt. Det betyr ikke nødvendigvis at jeg er imot eiendomsskatt, men jeg ser ikke at Tønsberg kommune har behov for å innføre dette nå.

LES OGSÅ: Hva vil vi med byen?

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 371 av totalt 422 kommuner har innført eiendomsskatt. I Vestfold er det kun Sande og Re kommune som har eiendomsskatt. Kommuner med eiendomsskatt tok i fjor inn ca. 7,4 milliarder kroner fra eiere av bolig- og fritidseiendommer, og tilsvarende fra eiere av næringseiendommer.

Kommuner har en rett, men ikke en plikt, til å innføre lokal eiendomsskatt etter bestemte regler. Dersom Tønsberg kommune skulle innføre eiendomsskatt, kunne de første året kreve en skatt på 1 krone pr. 1000 kroner eiendomsverdi (skattegrunnlaget). Og normalt settes eiendomsverdien til fire ganger ligningsverdien. Kommuner kan skjønnsmessig fastsette et bunnfradrag.

LES OGSÅ: Høyre fortrenger virkeligheten

Re kommune ga generelt et bunnfradrag på 20 prosent. En eiendom i Tønsberg med eiendomsverdi på 3 millioner kroner, ville dermed bli skattlagt 2400 kroner det første året. Hadde skatten vært 2 kroner pr. tusen, ville skatteregningen blitt 4.800 kroner.

Da Stortinget 1992 behandlet loven om eiendomsskatt, ga lovgiverne kommunene rett til å tilpasse eiendomsskatten etter lokale behov. Stortingsflertallet mente at de ville gi kommunene større fleksibilitet ved utforming av deres lokale skattepolitikk. Ingen politikere pekte på at lovgivningen skulle åpne for omfattende fritak for eiendomsskatt hos kommuner som innførte dette. Eiendomsskatten skulle være en allmenn, lokal kommuneskatt.

LES OGSÅ: Godt over 15 millioner forsvinner fra kommunekassa når eiendomsskatten blir borte i Re

Mer attraktiv uten

I Tønsbergs Blad tirsdag 25. juni hadde Høyre innlegg om eiendomsskatt. Ett av deres argumenter for ikke å innføre dette i Tønsberg er at en slik lokal skatt rammer folk ulikt og oppleves usosial. Jeg synes ikke dette i seg selv er gode nok argumenter for ikke å innføre en allmenn kommuneskatt. Og selvfølgelig skal man hjelpe folk «med å få hjula til å gå rundt», men dette fritaket fra en slik allmenn lokal skatt skal være behovsprøvd.

LES OGSÅ: Høyre vil ikke belaste innbyggerne med eiendomsskatt!

Jeg mener at kommunens skatteinntekter kan økes ved å gjøre Tønsberg til en attraktiv kommune. Folk som bor og jobber i området tilfører kommunen skatteinntekter. Jeg tror folk flest ser på kommuner som ikke har innført lokal eiendomsskatt som attraktive kommuner å bo i. Dette skaper grunnlag for befolkningsvekst og etablering av næringsvirksomhet. Derfor mener jeg at Tønsberg kommune ikke bør innføre en lokal eiendomsskatt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags