Tønsbergs Blad har over tid dekket krisa i eldreomsorgen. Utvalget for helse og omsorg og eldrerådet er fra virksomhetsleder orientert om at overliggerdøgn og dobbeltrom handler om mangel på plasser.

Høyre og Frp sitter med flertallet i Tønsberg og i regjering. Denne saken handler ikke om lytting og godvilje. Penga må på bordet!

LES OGSÅ: Petter ordfører kommer på besøk i eldrerådet i april

Tønsberg kommune har lenge slitt med overliggerdøgn på sykehuset. Det har vært mangel på både korttids-, rehabiliterings- og langtidsplasser i eldreomsorgen, som gjør at vi ikke klarer å ta imot utskrivningsklare pasienter. Saken har vært drøftet mange ganger politisk, uten at det har vært vilje fra ordførerens parti Høyre til å bevilge penger til flere plasser.

Da SV i siste utvalgsmøte krevde å få en konkret sak med tiltaksplan for å løse situasjonen, sukket Anne May Hogsnes fra Fremskrittspartiet at dette har jo utvalget visst om lenge. Problemet er at det ikke har vært politisk vilje til å fatte politiske vedtak.

LES OGSÅ: Arild og resten av eldrerådet stiller ordføreren til veggs om manglende sykehjemsplasser: – Tallene er svært alvorlige

Utvalget vedtok i februar endelig å få en sak om kortsiktige kriseløsninger. Vi får ikke, som eldrerådet ønsker, en sak om langsiktige løsninger (flere langtidsplasser, videre bruk av Træleborg). Saken om framtidens eldreomsorg skal behandles i fellesnemnda først, og sees i sammenheng med Re kommune.

Trenger mer, men vedtok kutt

Vi veit alle at utfordringen ikke handler om politisk velvilje, men å finne penger til drift av disse plassene. Bystyreflertallet vedtok ved siste budsjettbehandling et kutt i pleie og omsorg på 3 millioner. SV mener at ramma må styrkes slik at vi kommer ut av denne uverdige situasjonen for byens eldre og pleietrengende.

Re kommune har en bedre dekning av institusjonsplasser enn Tønsberg. SV er derfor ikke imot å se dette i sammenheng. Det store problemet er at den politiske plattformen for den nye kommunen har bestemt at eiendomsskatten i Re skal avvikles. SV lurer derfor på hvordan det politiske flertallet har tenkt å løse disse økonomiske utfordringene. Den nye kommunen skal både bygge ut de plassene Tønsberg mangler og dekke inn utgiftene ved å droppe eiendomsskatten i Re på 15 millioner.

LES OGSÅ: Døgntilbud for øyeblikkelig hjelp får ikke lege: Begrepet «øyeblikkelig hjelp» mister mening

Virksomhetslederen for pleie og omsorg har sagt at vi «bruker krona på begge sider», og kommunaldirektøren at krisa skyldes kapasitetsproblemer. Derfor vil det være en stor overraskelse om noen i Tønsberg bystyre mener at dette kan løses ved omorganisering eller at de ansatte skal løpe fortere.

Høyre og Frp i Tønsberg sitter med ansvaret lokalt, og de samme partiene har ansvaret i regjering.

Det er fint at ordfører Berg sier i TB 12. mars 2018 at han vil møter i Eldrerådet. SV og de eldre venter spent på de konkrete politiske forslagene.