Eldreomsorg – en hovedsak for Høyre

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Det har den siste tiden vært en rekke artikler og debattinnlegg i TB om eldreomsorgen i Tønsberg kommune, og det er bra. Det er en viktig debatt, slik at vi sammen kan foreta de riktige prioriteringene og fatte de rette beslutningene – og gjerne enstemmig.

DEL

Meninger

Like fullt så er det vi i posisjonen i bystyret (H, Frp, KrF og MDG) som sitter med hovedansvaret. Det er vår plikt å forholde oss til de eksisterende økonomiske rammene, som heldigvis blir stadig bedre, selv uten eiendomsskatt, etter noen magre «Robek»-år (2012-15).

Veksten i antall eldre kommer selvfølgelig ikke som noen overraskelse på kommunen, og det er de store etterkrigskullene som nå begynner å få større omsorgsbehov. Bystyret har derfor enstemmig vedtatt omfattende og gode strategiplaner, og den viktigste handler om aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg i vår kommune.

Tilpasset

Høyre ønsker en variert eldreomsorg som er mest mulig tilpasset den enkeltes ønsker og behov. Og vårt primære ønske at de som har behov for helse- og omsorgstjenester, skal ha mulighet til å bo hjemme lengst mulig.

Men selvfølgelig må vi ha kortsiktige tiltak for å møte det økende behovet som vi blant annet har sett denne vinteren: Kapasiteten på sykehjem er for eksempel utvidet med fem senger fra 2017, og det ble i januar i år tatt i bruk flere beredskapssenger/fleksisenger.

Økning

Antall brukere i hjemmetjenesten er økt med hele 11 prosent fra 2015, og mange flere får hverdagsrehabilitering via hjemmetjenesten. Kommunen kjøper også tre plasser på Re helsehus, noe som Aps Ketil Teigen tydeligvis synes er uakseptabelt, selv om Tønsberg og Re om halvannet år er én kommune!

Legevakten flyttet som kjent til nye og flotte lokaler på Kjelle i mars sammen med «øyeblikkelig hjelp døgntilbud» (ØHD). At ØHD nå er flyttet til Kjelle, betyr at kommunen har fått frigitt plass på Træleborg sykehjem som kan benyttes til eldreomsorg. I tillegg er det mulig å kjøpe ytterligere ni plasser fra Re kommune. Tønsberg kommune er også godt i gang med et moderniserings- og effektiviseringsprosjekt i helse- og omsorgssektoren som forventes å gi effekt.

Moderne sykehjem

Av langsiktige tiltak så er vedtaket om å bygge et nytt, moderne sykehjem på Hogsnes viktig. Dette sykehjemmet skal etter planen stå ferdig sommeren 2021 og ha i alt 120 korttids- og langtidsplasser. Dette vil trolig utgjøre en investering på nærmere 550 millioner kroner.

Høyre mener at sykehjem er mest aktuelt for de aller sykeste, og at de fleste mennesker ikke ønsker å institusjonaliseres, men å leve gode liv med egen styring av hverdagen. Det blir imidlertid viktig å ha tilstrekkelig med avlastningsplasser/dagtilbud/aktivitetstilbud for eldre. Å jobbe forebyggende blir også særdeles viktig. Fellesnemnda og de to kommunestyrene i Re og Tønsberg skal også i løpet av våren vedta den fremtidige dimensjoneringen av antall sykehjemsplasser i den nye kommunen.

Handlingsrom

Når det gjelder Træleborg sykehjem, så har bystyreflertallet vedtatt at området skal benyttes til «noe innen helse og omsorg». Dette vedtaket gir kommunen handlingsrom, og posisjonen holder derfor alle muligheter åpne. Den bygningsmessige kvaliteten tilsier imidlertid at noe må skje i relativt nær fremtid. Og om kommunen har økonomisk evne til å finansiere to sykehjem samtidig, handler om streng politisk prioritering. Den debatten vil komme.

Flere sykehjemsplasser er for øvrig ikke svar alene. Høyre vil også arbeide for nye og alternative boformer for eldre. Det kan være alt fra ulike former for bofellesskap med fellesrom og muligheter for samhandling rundt aktiviteter, til bemannede omsorgsboliger for dem som trenger mer bistand, men som er for friske til å være på sykehjem. Her vil det være viktig å legge til rette for tomter for private utbyggere. Et «Midtløkken 3» på Bjørn Farmann-tomten bør også kunne realiseres innen rimelig tid.

Teknologi

Høyre er et teknologioptimistisk parti, og vi er helt sikre på at velferdsteknologi og nye hjelpemidler i nær fremtid vil kunne forlenge botiden i tradisjonelle boliger for svært mange mennesker. Velferdsteknologi vil også gi økt trygghet og bedre tjenester. Høyre mener også det er viktig å øke samarbeidet med frivilligheten, som kan bidra med aktiviteter og omsorg, og som kan gi økt livsglede og bli en vinn-vinn-situasjon for kommunens innbyggere.  

Tønsberg Høyre er i gang med å diskutere fremtidens eldrepolitikk, og vi skal arrangere et medlemsmøte knyttet til dette temaet. Vi vet at det jobbes godt innen eldreomsorgen i dag, og vi erkjenner at ressursene gjerne skulle ha vært større. Og de ansatte får ofte urettferdig kritikk. Vi vil derfor takke alle for en formidabel innsats, og det gjelder alt fra ledelse og administrasjon til de som daglig møter den enkelte pasient/bruker/beboer/innbygger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags