Nå har det vært mildvær noen dager og på ettermiddagen er det nesten umulig å sykle i slapset som burde vært skrapet bort før det fryser til igjen. Allerede i januar tok jeg dette opp med kommunen og Tønsbergs Blad laget en reportasje om forholdene. Det var FØR vinteren virkelig hadde kommet.

Er den standarden vi har nå den standarden Tønsberg kommune er tilfreds med, eller har de i forbindelse med miljøsatsingen planer om å bedre forholdene for folk som går, triller barnevogn, kjører rullestol, sykler etc.?

Hvis kommunen virkelig skal ha noe håp om å få ned bilbruken, må dette bli mye bedre. Et uttalt mål må være at gang- og sykkelstiene skal være snø- og isfrie om vinteren. Akkurat som det er en visjon om null trafikkdrepte i Norge. Da er det lenger ikke noen unnskylding for ikke å gå eller sykle om vinteren. Det er bare å kle på seg.

Jeg har prøvd dette i vinter med å sykle til og fra jobb med elsykkel og det fungerer kjempebra. Hadde bare kommunen lagt til rette for det.

Se og lær av hva fylkeskommunen gjør med sine gang- og sykkelstier. Der er det snart bar asfalt. Jeg er ingen miljøfrik – jeg tester bare ut om det lar seg gjøre gjennomføre visjonen om økt gange og sykkelbruk også om vinteren.  Dessverre saboterer kommunen dette selv!