Tønsberg: Kommunen skal både utvikles og bevares

I BYEN: Jernbanestasjonen skal ligge i sentrum, men hvor er det? Foto: Anne Charlotte Schjøll

I BYEN: Jernbanestasjonen skal ligge i sentrum, men hvor er det? Foto: Anne Charlotte Schjøll

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Alle vil vi ha en ny jernbane med dobbeltspor gjennom Vestfold, kortere reisetid mellom byene, og ikke minst kortere reisevei til og fra Oslo. Alle vil gjøre regionen vår attraktiv for både ny næring og nye innbyggere og alle vil det beste for kommunen vår.

DEL

Meninger 

Aldri før har vel ordene «å ha to tanker i hodet på en gang» vært viktigere, for oss politikere, enn den er nå! «Utvikle og bevare».

Flere folk, nye hensyn

Tønsberg er i utvikling, og utvikling i våre dager går fort! 1. januar 2017 fikk Tønsberg ca. 2.500 nye innbyggere fra Vear. I 2020 vil kommunen vokse ytterligere både i antall innbyggere og i areal, når vi slår oss sammen med Re. Det blir mange nye hensyn som må tas på både det ene og det andre området.

Lise L. Mandal

Lise L. Mandal

Bane Nor har kommet med to forslag det pr. i dag, lokalt, kan virke som det er bred enighet om at ikke er gode nok til å ivareta alle hensyn i vår kommune, ei heller den kommunen vi skal bygge Tønsberg opp til å bli i 2020. Høyre mener at Jarlsberg-alternativet må tilbake i konsekvensutredningen, og at alle konsekvenser må utredes i alle forslagene. Også konsekvenser som ikke kan prises i kroner og øre.

Hvor er sentrum?

Ett av Bane Nors utgangspunkt for de to alternativene, er stasjonens beliggenhet. Stortinget har bestemt at jernbanestasjoner skal ligge i sentrum, og det er veldig bra. Det gir lettere tilgang til sentrumsfunksjoner, og det er enkelt for alle reisende å ha en togstasjon som ligger sentralt.

LES OGSÅ: Jernbanestasjon i Frodeåsen?

Når vi, som lokalpolitikere og folkevalgte skal bestemme noe så «evigvarende» som jernbanetraseer og togstasjon, må vi tenke langsiktig. Langsiktig er i «normal» sammenheng kanskje 10–15 år fram i tid, men nå må vi tenkte 50–100 år fremover.

Hvor er sentrum i Tønsberg da? Med dagens tempo for byutvikling, vil sentrum definitivt ikke ligge der det er nå! Som en liten illustrasjon på det, lå trolig smeden i middelalderbyen Tunsberg omtrent der hvor politistasjonen ligger nå. Smeden hadde alltid sitt virke i utkanten eller utenfor bysentrum. Bakgrunnen for det var fare for brann fra smedens arne.

Hadde smeden fortsatt hatt sin smie der i dag, ville den ligge midt i sentrum. Sentrum har flyttet seg før, og vil flytte seg igjen, garantert.

Så ved å flytte stasjonen noen hundre meter nordover, vil Jarlsberg-alternativet kanskje bli mer attraktivt igjen?!

Ingen jernbane tvers gjennom byen

Jeg er ingen jernbaneingeniør, og jeg vet lite om jernbaneutbygging. Det jeg vet er at jeg ikke ønsker å ha en jernbane tvers gjennom byen vår, eller en jernbanebru over kanalen som forhindrer innseiling til Tønsberg havn og brygge, eller en jernbane som oppleves ødeleggende for beboerne på Nøtterøy.

LES OGSÅ: – Bane Nor gjør lurt i å ta Jarlsbergtraseen inn igjen i planene

De er like glad i sine plasser og sin kommune som jeg er i min. Så selv om vi er politikere i hver vår kommune, må vi kunne støtte og hjelpe hverandre i denne saken. Jeg mener at vi må hjelpe hverandre i å bevare det som er særegent for den enkelte kommune som blir berørt av jernbane utbyggingen, slik at helheten for regionen vår fremstår med det beste vi har. Vi må rett og slett være gode naboer som bryr seg om hverandre.

LES OGSÅ (+):  Politikerne med klar beskjed til Bane Nor: Inn med Jarlsbergalternativet igjen

Jeg ønsker at mine barnebarn, oldebarn og tippoldebarn skal kunne gå av toget i Tønsberg sentrum, rusle noen minutter inn til gamlebyen, gå over torget, stoppe i Storgata og se bort på Berulfsengården samtidig som de sender en takk til politikerne fra 2017 som klarte å ha to tanker i hodet på en gang! «Utvikle og bevare»!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags