Mandag 12. juni stemte Stortinget over hvor mye penger kommunene skal ha til skole, eldreomsorg og alle de andre viktige oppgavene i 2018. Dersom SV hadde fått bestemme ville kommunene fått mye mer enn med de andre partiene. Vi prioriterer de gode tjenestene lokalt mer enn de andre partiene, også Senterpartiet.

SV foreslår i sitt alternative opplegg mellom 4,8 og 5,8 milliarder kroner mer til kommunene enn regjeringen.

Vi vil ha flere lærere i skolen, flere opptak og lavere maksimalpris i barnehagene, økt bemanning i eldreomsorgen og satsing på rehabilitering og psykisk helsevern gjennom kommunene. Dette er ikke noe som ordnes av seg selv, dette er et verdivalg regjeringen ikke tar. De vil ikke legge pengene på bordet for en bedre eldreomsorg, men gir pengene i skattelette til den økonomiske eliten. SV prioriterer annerledes, vi prioriterer velferd.

Kommunene miljø-viktige

Kommunene er avgjørende om vi skal få ned klimagassutslippene. Det er også i kommunene at effekten av klimaendringene med mer ekstremvær som førere til oversvømmelse og jordskred merkes godt. Derfor vil SV prioritere tilpasning til klimaendringer, og til klimatiltak som satsing på kollektivtrafikk i fylkene.

Kommunene må ha en sterk økonomi for at alle som bor i Norge skal ha det samme tilbudet uansett hvor de bor. Slik bekjemper vi ulikhet, og setter fellesskapet først. 

Høyre og Fremskrittspartiet har flere ganger påstått at veksten i kommuneøkonomien har vært større i deres regjeringstida enn under de rødgrønne. Det er feil: I perioden 2005–2013 var veksten gjennomsnittlig 1,8 prosent, mens i perioden 2013–2017 har den vært på 1,6 prosent.