Handelsbyen Tønsberg bør ikke øke parkeringsavgiftene

Torvet i Tønsberg

Torvet i Tønsberg Foto:

Av

Økte parkeringsavgifter kan føre til flere konkurser i Tønsberg.

DEL

LeserbrevRådmannen har foreslått å øke parkeringsavgiftene samt utvide tiden man tar betalt for. Det kan gjøre det enda vanskeligere for handelen som allerede er i stor omstilling.

I kommundelplanens samfunnsdel 2014-2026 står det: Tønsberg skal være stedet der folk ønsker å bosette seg og bedrifter ønsker å etablere seg. Tønsberg skal være en attraktiv by med sterk posisjon som handelsby. Vi er redd for at forslaget om økte parkeringsavgifter vil hemme snarere enn utvikle i en tid der handelen er i stor omstilling.

Utviklingen norske bysentra står overfor gir store utfordringer, viser en kartlegging av omsetningsutviklingen for sentrumshandelen i 36 norske byer som er gjort av Vista Analyse AS på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. For Tønsberg sin del har det jevnt over vært en omsetningsvekst på i snitt 4 prosent de siste årene i varehandelen i sentrum, i 2018 og 2019 ser vi en betydelig nedgang på -2 prosent i 2018 og balanse i 2019, da er det ikke tatt høyde for prisjustering som ville vist en betydelig nedgang.

Dette betyr at det er kniven på strupen for mange aktører i sentrum og det kjempes for å opprettholde driften. Ethvert forsøk på endringer som kan gi negative konsekvenser på omsetningen kan føre til flere konkurser i Tønsberg. Dette ser vi eksempler på hele tiden både nasjonalt og lokalt.

ADVARER: Ikke øk p-avgiftene, advarer Cecilie Sørumshagen i Tønsberglivet.

ADVARER: Ikke øk p-avgiftene, advarer Cecilie Sørumshagen i Tønsberglivet. Foto:

Økte parkeringsavgifter og utvidelse av tiden man tar betalt for vil bygge oppunder hva flere eksperter innenfor varehandel har påpekt den siste tiden, og det er at handelsområder utenfor byene med store varehus vil fortsette å gjøre det bra, fordi det blir dyrere og vanskeligere å komme seg inn i byen med bil grunnet bompenger og dyr parkering.

Konkurser får konsekvenser, og vil igjen føre til færre arbeidsplasser. Varehandelen er Norges største sysselsetter, men i en tid med rekordhøy sysselsetting i Norge, er varehandelen den eneste næringen som hadde negativ sysselsettingsvekst de siste tre månedene, ifølge Norges Banks siste regionale nettverk. Virke spår også at sysselsettingsbehovet i varehandelen i 2030 vil ha falt med ti prosent, det er en betydelig andel.

Forslaget om å øke inntektene på parkering vil gi utslag på tapte inntekter et annet sted for kommunen. For Tønsberg sin del vil en konkurs få store ringvirkninger både for gårdeiere som står med tomme lokaler og for innbyggerne som får et dårligere tilbud totalt sett og legger sin handel andre steder enn hos varehandelsbedriftene i Tønsberg kommune og dette i sum vil fører til tapte inntekter for kommunen.

Vi håper derfor Tønsbergs politikere står ved målsetning om at Tønsberg skal være en attraktiv møteplass for handel og opplevelser for fremtiden og vil stå på for å beholde frittstående aktører som bidrar til puls og byliv, og at vi fortsatt er attraktive for at flere bedrifter ønsker å etablere seg i vår by og ikke minst at vi opprettholder et godt tilbud til Tønsbergs innbyggere slik at de kan fortsette å bruke byen sin for nødvendig innkjøp og kos på byens restauranter og cafeer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags