Barn og unge trenger PP-tjenesten!

MÅ SEES: For å redusere risikoen for faglige, sosiale og psykiske vansker, ekskludering, senere frafall i videregående skole, er det viktig at lærere er i stand til å se faresignaler tidlig, påpeker Harald Ring.

MÅ SEES: For å redusere risikoen for faglige, sosiale og psykiske vansker, ekskludering, senere frafall i videregående skole, er det viktig at lærere er i stand til å se faresignaler tidlig, påpeker Harald Ring.

Av

PP-tjenesten må få rammevilkår og muligheter til å fortsette sitt viktige forebyggende arbeid, mener Harald Ring.

DEL

MeningerDet har vært fokus på hjelpetjenestene og deres innsats for barn og unge i kommunen, spesielt i et forebyggende perspektiv. En viktig instans i denne sammenheng er Pedagogisk-psykologisk tjeneste. PP-tjenesten har et klart mandat i Barnehage- og Opplæringsloven og er en naturlig samarbeidspartner i forhold til  barnehage og skole, og følger opp barn med spesielle behov over tid.

LES OGSÅ: Bemanningen i barnehagen er kritisk. Nå utfordrer Olav ordføreren: – Vi skylder barna og foreldrene dette

For å redusere risiko for faglige, sosiale og psykiske vansker, ekskludering, senere frafall i videregående skole, er det viktig at lærere er i stand til å se faresignaler tidlig. Det må settes i verk målrettede tiltak tidligst mulig for å hjelpe elever som er i faresonen. Det er viktig å fremme trivsel gjennom det daglige undervisningsarbeidet, samt å identifisere vansker på et tidlig tidspunkt. Det kan være aktuelt å henvise elever videre til hjelpetjenesten om nødvendig. Her kommer PP-tjenesten inn i bildet.

LES OGSÅ: Her vil de bygge 400 nye boliger – men det kan bli lettere sagt enn gjort ...

Følger opp barn som strever

Gjennom aktiv konsultasjonsvirksomhet med barnehager, skoler og foreldre har problemstillinger rundt barn og unges livssituasjon, utvikling og trivsel stått sentralt. Ved fokus på trivsel og mestring i barnehage og skole, som er de arenaer alle barn er på, bidrar PPT med sin tverrfaglige kompetanse til å følge opp barn som strever gjennom ulike vurderinger, råd og veiledning til det pedagogiske personalet i samarbeid med foresatte.

Et viktig forebyggende arbeid skjer gjennom skolevegringsteamet. Teamet er et lavterskel konsultasjonstilbud for grunnskolene, der skoler og foresatte kan ta kontakt i forbindelse med elever som er i ferd med å utvikle skolevegring. Teamet kan drøfte saker ukentlig og kan følge opp med inntil tre konsultasjoner før det vurderes en henvisning til PPT.

LES OGSÅ: Sett inn nok vikarer i barnehagene – nå!

Viktig å komme raskt inn

Det har vært viktig å komme inn tidlig før vegring «setter seg». Jo raskere gode tiltak kommer i gang, jo lettere er det å få resultater i forhold til denne problematikken. Flere barn og unge strever med å mestre skolehverdagen, og god og nøyaktig fraværsregistrering og oppfølging på skolene er essensielt.

Det er ellers utviklet et folkehelseprogram med helse, kultur og PPT med opplæring/skolering av lærere på Presterød og Ringshaug ungdomsskoler innenfor området «livsmestring». Elementer fra Smart oppvekst og Positiv psykologi blir brukt. Elevrepresentanter er aktivt med i planlegging og gjennomføring. Alle klasser på 8. trinn skal delta i et program med fokus på psykisk helse, livsmestring og følelser.

LES OGSÅ: Nå blir dataspill et eget fag på skolen

God jobbing

Det jobbes godt på det forebyggende området i Tønsberg. Både Tidlig innsats på 1. trinn og i barnehagene med bidra fra PP-tjenesten, helse og barnevern er andre eksempler. PP-tjenesten har ansvar for skolering av personalet og gir tilbakemelding på videoveiledning på klasseledelse.

PP-tjenesten som gjennom mandatet i Opplæringsloven, og med sin kompetanse på systemarbeid opp mot barnehager og skoler, må gis rammebetingelser og muligheter til å kunne fortsette det viktige forebyggende arbeidet i kommunen framover, og til å kunne følge opp barn med særskilte behov – både i Tønsberg og det nye Tønsberg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags