I bystyret 7.12.2017 og i TB samme dag har Høyre stilt seg rungende bak sin ordfører. Det er bra, Petter Berg er fin politiker. Det som er trist, er at de ikke svarer på noe av kritikken om håndteringen av kommuneplanens arealdel.

Høyres forsvar er at de har hatt en fremoverlent politikk!J eg vil derfor stille følgende spørsmål til Høyre:

■ Er det greit at en ordfører i møter med en grunneier og en hemmelig investor planlegger endringer av kommuneplanen uten å informere hele bystyret og lokalsamfunnet som er berørt?

■ Når ordfører, varaordfører og evt. Høyre veit om planene, er da riktig å ikke informer bystyret om det når vi 13. september 2017 vedtar å ikke ta inn nye områder i planen?

■ Holder det, som ordføreren viser til, at saken er tatt opp på et seminar som ikke er offentlig, hvor det ikke føres møtebok, det ikke er saksliste og ikke alle gruppeledere er tilstede?

■ Har Tønsberg Høyre noen betenkeligheter i at det var bare èn grunneier som fikk denne muligheten siden saken var hemmelig fram til den ble fremmet for bystyret?

■ Kan Tønsberg Høyre se det betenkelige at der var bare èn investorgruppe og èn grunneier som fikk mulighet til å få nye næringsområder inn i kommuneplanen?

Barkåkersaken har også en annen side. At det ikke er lurt å gjøre nær-, sopp-, hunde- og skiskogen om til et industriområde, skal jeg la ligge til neste runde.

SV er for at Tønsberg skal være en kommune som aktivt samarbeider med næringslivet, og som kan snu seg raskt. Samtidig er vi først og fremst kommune for de som bor her. Det krever at vi er åpne, ærlige og rause. Og ikke minst at vi sørger for at folk, barn, nærmiljø og hensynet til klima og miljø får en sterk stemme i våre beslutninger. Sørger vi ikke for det, vil den sterkeste rett og gutteklubben grei få herje med byen vår.

Når ting går raskt og det står sterke pengeinteresser bak, er åpenhet og gode demokratiske prosesser viktig. SVs og min kritikk dreier seg ikke om ordføreren som person. Petter Berg er en hyggelig og inkluderende mann. Problemet er alt vi denne gangen ikke fikk til: Likeverdighet, åpenhet, respekt og raushet som jeg trur vi alle ønsker.

En ordfører skal være der for alle innbyggerne – også de fra Barkåker. Han skal også være der for hele bystyret – også den grønne opposisjonen SV, V, SP og MDG. For SV handler det om politisk kultur og hvordan vi velger å være framoverlente og handlekraftige.