Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor sa politikerne nei til en ny privatskole i Tønsberg?

Artikkelen er over 2 år gammel

Tønsberg kommune har, ifølge årsmeldingen, store utfordringer i årene som kommer, blant annet med så øke kapasiteten i skoler og barnehager og for å skaffe heldøgns omsorgsplasser. Dette innebærer at kommunen i årene framover må foreta store investeringer. Eller må den det?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er vedtatt å bygge et nytt sykehjem på Hogsnes med 120 plasser. Legger man ned Træleborg sykehjem vil ikke kapasiteten øke, selv med nytt sykehjem. Presterød barneskole og Presterød ungdomsskole skal utvides, men dette gir ikke nok elevplasser.

LES OGSÅ (+): Tønsberg bystyre sa nei til etablering av ny privatskole

Da henger det ikke på greip at politikerne går inn for å følge rådmannens innstilling og si nei til en privat skole.

Tønsberg bystyre sendte i juni en klar beskjed til Utdanningsdirektoratet om ny, privat grunnskole i Tønsberg. Det er Heltberg Grunnskole Tønsberg AS som søker om å få etablere seg i kommunen. Tønsberg har, som vertskommune, rett til å uttale seg om søknaden før Utdanningsdirektoratet fatter vedtak. Og bystyrets flertall sier nei.

Det var i Utvalg for oppvekst og opplæring og i formannskapet et stort flertall for ikke å anbefale at selskapet får etablere seg i Tønsberg. Flertallet følger rådmannens innstilling, og rådmannens innstilling ble vedtatt med 31 mot åtte stemmer i bystyret.

120 elever

Selskapet ønsker å etablere en friskole på livssynsmessig grunnlag i kommunen. Det er søkt om å opprette en skole med 120 elever fordelt på første til tiende trinn.

LES OGSÅ (+): Ordføreren var elev ved den kristne privatskolen: – Modig og nødvendig oppgjør

Rådmannen skrev i innstillingen at det kan være nærliggende å tro at en ny livssynskole vil kunne avlaste elevtallsveksten i kommunen. Dette kan bidra til å utsette behovet for utbygging.

«Rådmannen vil likevel påpeke at det er knyttet svært stor usikkerhet til om dette vil skje, da man på nåværende tidspunkt ikke kjente til hvor skolen eventuelt blir lokalisert», skriver rådmannen.

Høyere privatskoleandel

Et annet moment rådmannen legger vekt på, er at kommunen blir trukket i rammeoverføringer fra staten.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets oversikt over trekkordningen for Tønsberg kommune for 2018 viser at kommunen blir trukket med 30,6 millioner kroner for elever i private og statlige skoler. Drøye 15 millioner kroner blir tilbakeført gjennom korreksjonsordningen. Dette gir et nettotrekk i innbyggertilskuddet på drøye 15 millioner kroner.

«Denne ubalansen framkommer på grunn av at vår kommune har en betydelig høyere andel elever i private skoler enn landsgjennomsnittet», skriver rådmannen i innstillingen.

LES OGSÅ: Ny privatskole: Blir det undervisning i «hvordan omgå norsk regelverk, og sikre eierne profitt, på tross av at dette er forbudt»?

Rådmannen viser også til at en reduksjon i rammeoverføringene vil redusere mulighetene for å organisere opplæringen for gjenværende elever. Han viser også til Regjeringens hovedmål om å støtte opp om en sterk offentlig enhetsskole.

Tønsberg er en av de kommunene med høyest andel elever i private skoler, 7,7 prosent. Landsgjennomsnittet er 3,8 prosent. I 2018 er det registrert 396 elever fra Tønsberg kommune i private skoler, de fleste i kommunen. Det er en økning med 104 fra 2015.

Bør ikke pengene følge elevene?

Ærlig talt er det ikke bra at pengene følger elevene?  Tønsberg kommune hadde spart store kostnader ved å bygge da dette hadde vært en kostnad overlatt til den private skolen. Likeså sier man nei til å utvide med plasser i en privat barnehage i sentrum selv om man er i behov for dette.  

Det er vedtatt å bygge et nytt sykehjem på Hogsnes med 120 plasser. Legger man ned Træleborg sykehjem vil ikke kapasiteten øke, selv med nytt sykehjem Hvorfor kan man ikke fortsette med Træleborg sykehjem enten i kommunal eie eller i privat regi?

Når kommunen vokser er det jo nærliggende at behovet for sykehjemsplasser vil øke når vi nå blir flere.   Politikerne har vært med å sette en høy utbyggingstakt. Da plikter de å følge opp med at tjenestetilbudet følger dette.

Bare fordi man er ute av Robek-registeret, betyr ikke det at man skal sløse med pengene, Ei heller bør man møte brukerne med at man ikke har tjenester til dem klare når de trengs.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.