Nabokrangel i Tønsberg: TB forstår ikke saken

PROTEST: Dette er en reaksjon på Tønsberg kommune etter artikkelforfatterens mening ikke følger eget vedtak. Foto: Thea Svensen

PROTEST: Dette er en reaksjon på Tønsberg kommune etter artikkelforfatterens mening ikke følger eget vedtak. Foto: Thea Svensen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Nok en gang skriver Tønsbergs Blad om forholdet, uten å forstå saken, Det virker som om redaksjonen i Tønsbergs Blad er ute av stand til å forstå enkle sammenhenger. Jeg var veldig nøye med å forklare bakgrunnen for mine handlinger til reporteren i forhold til et helt spesielt vedtak i UBA, men må tydeligvis gjøre det med egne ord.

DEL

MeningerTønsberg kommune har fattet vedtak i UBA 29-09-2017 (utvalg for bygge- og arealsaker) Vedtaket er en prinsippsak om løsfotreklame og produktreklame. Vedtaket har to hovedfokus som dreier seg om estetikk og fremkommelighet i sentrum, og omfatter blant annet alt av gågater og Torvet. Tønsberg kommune ønsker ingen forsøpling i sentrum (kommunens egne ord) i form av bukkeskilt og annen løsfotreklame og produktreklame som begrenser fremkommelighet og tilgjengelighet samt ansees som estetisk uakseptabelt.

Nulltoleranse for løsfotreklame

Det er vedtatt nulltoleranse for slik reklame i vedtaket i UBA. For sidegatene som Øvre Langgate er det vedtatt at det skal være felles skiltplan – stedet for en uoversiktlig jungel av løsfotreklame som er stilt opp mer eller mindre tilfeldig – da kan ikke Freddy Voldstad kjøre et sololøp.

LES OGSÅ (+): Spikret fast et kjøleskap på husveggen i protest

Begrunnelsen for vedtaket er at «Tønsberg kommune ønsker å lage klare retningslinjer for å få et penere bysentrum, sikre tilgjengeligheten for alle samt sikre en ensartet praksis, men også for å få større fokus på temaet og gjøre det enklere for butikkdrivende å forholde seg til regelverket. Formålet med byplanens bestemmelser for skilt og reklame i Tønsberg, er å begrense skilt og reklamens dominans i det offentlige rom og sikre estetisk god utforming av dem. Videre er det viktig å sikre at alle sikres en god tilgjengelighet uten hindringer» (direkte sitat fra vedtaket).

Voldstad har aldri søkt

Vedtaket i UBA er egentlig kun en presisering av det regelverk kommunen allerede har vedrørende reklameinstallasjoner, produktreklame og løsfotreklame – det skal søkes og det gis tillatelse – men det kan kun gis tillatelse for en kortere periode av gangen – ikke permanent. Det eksisterer ingen søknad eller tillatelse for det Voldstad holder på med som går på 8 året nå, – og det vil heller ikke kunne gis ut fra de retningslinjene som foreligger i kommunen.

LES OGSÅ (+): Tønsberg-rådmann om protestveggen: – Dette er ikke søknadspliktig

Intensjonene til Tønsberg kommune er veldig gode, men hva skjer? Jo, kommunen gjør alt den kan for at vedtaket ikke skal være klart og tydelig i strid med ordlyden i eget vedtak. Vedtaket omhandler som nevnt løsforteklame og produktreklame. Hva er så løsfotreklame og produktreklame? Det må være gjenstander i form av utstillingsvarer og plakater som settes utenfor forretningene for å vise hva som selges, og for å fremme salg.

Blinde snubler vel selv om det ikke er skrevet noe på det som står på fortauet?

Tønsberg kommune har laget sin egen proforma definisjon av produktreklame og løsfotreklame i vedtaket i UBA, i forhold til pågående tvist med undertegnede. Det må være knyttet tekst til objektet for at det skal regnes som produktreklame og løsfotreklame hevder kommunen. Intensjonen med vedtaket er altså å lage klare retningslinjer i forhold til estetikk og universell tilgjengelighet – det motsatte skjer. Svaksynte eller blinde snubler vel like herlig i et objekt om det er skrift eller ikke på objektet?

Når det gjelder estetikk, skal det altså være mye mer forsøplende med noen få bukkeskilt med litt skrift rundt Torvet, i Rådhusgata og i Storgata enn en mengder med slitte pappesker og annet stablet opp på fortauet i vill uorden utenfor bruktbutikken til Voldstad – i hele bygningens lengde på ca. 17 meter slik at det nærmest ser ut som en «krigssone». For en som har et noenlunde peiling på estetikk, er Voldstad sin reklameutstilling langt mer forsøplende en noen få skilt satt opp på Torvet og andre steder – for øvrig består Voldstad sin installasjon av ca. 30 prosent skilt med skrift på.

Ingen plass til «utstilling»

I Øvre Langgate er det er kun fem meter mellom bygningene. Dette må være det desidert minst egnede stedet i hele Tønsberg til å fylle fortauet med brukte gjenstander. Det lille som er av fortau, må være forbeholdt fotgjengere.

Tønsberg har unntak for vareutstilling i sitt vedtak i UBA. En vareutstilling er pr. definisjon det samme som reklame når det er snakk om å fremme salg. Man bruker gjerne begrepet vareutstilling og reklameutstilling om hverandre – formålet er det samme, nemlig å vise fram de produktene man har – i salgsøyemed. Det eksisterer heller ingen definisjon på løsfotreklame og produktreklame som sier at det må knyttes skrift til gjenstandene for at de skal defineres som reklame.

Definisjonen som Tønsberg kommune dikter opp vedrørende løsfotreklame og produktreklame er «proforma», uten rot i virkeligheten eller det norske språk, og er kun myntet på den situasjonen kommunen har viklet seg inn i vedrørende tvisten med undertegnede. Tønsberg kommune har malt seg inn i et hjørne som det er vanskelig å komme ut av med æren i behold. Velkommen til «molbokommunen» Tønsberg – egentlig er «molbo» et altfor godt begrep å bruke om Tønsbergs politikere.

Magne Hjeltnes

Tønsberg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags