Rett valg for retten

Av

Sorenskriver Jørn Holmes forslag om at Vestfold tingrett skal få sitt hovedsete i Tønsberg har falt Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch og avtroppende Holmestrand-ordfører Alf Johan Svele (begge H) tungt for brystet.