Høyre fortrenger virkeligheten

FORDELING: SV foreslår å innføre eiendomsskatt i Tønsberg med et bunnfradrag på 3 millioner kroner på eiendommens ligningsverdi. Det betyr at de med de største eiendommene betaler mest skatt. Det er progressiv fordelingspolitikk og rettferdig, mener Olav Sanness Vika og Heming Olaussen

FORDELING: SV foreslår å innføre eiendomsskatt i Tønsberg med et bunnfradrag på 3 millioner kroner på eiendommens ligningsverdi. Det betyr at de med de største eiendommene betaler mest skatt. Det er progressiv fordelingspolitikk og rettferdig, mener Olav Sanness Vika og Heming Olaussen Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Nye Tønsberg kommune må trolig gjennomføre store budsjettkutt for å gå i balanse. Å innføre eiendomsskatt er nødvendig for å opprettholde velferdstjenestene, mener SV-kandidatene Olav Sanness Vika og Heming Olaussen.

DEL

MeningerHøyres Lise Mandal og Kirsti Nilsson Søyland advarer i Tønsbergs Blad 25. juni mot innføring av eiendomsskatt i nye Tønsberg kommune.

De prøver å skremme med SVs mulige innflytelse i det nye kommunestyret – de er åpenbart klar over at dette er et valg de kan komme til å tape, og SV kan vinne.

LES OGSÅ: Høyre vil ikke belaste innbyggerne med eiendomsskatt!

De to gjør det lett for seg selv. De unnlater behendig å omtale de enorme økonomiske utfordringene den nye kommunen står ovenfor.

Ifølge sak 45/19 i Fellesnemnda Re/Tønsberg 20.6.: «Utfordringsnotat økonomiplan og budsjett», mangler nye Tønsberg omtrent 150 millioner kroner på å gå i balanse i 2020, stigende til 260 millioner i 2021, 270 millioner i 2022 og 315 millioner i 2023!

Dette er foreløpige anslag, men sier uansett noe om dimensjonene i utfordringene. Rådmannens svar er å nedsette et utvalg som skal jobbe for å bringe budsjettet for 2020 (i første omgang) i balanse.

Han mer enn antyder dype kutt i tjenestene.

Det er denne virkeligheten de to Høyre-kandidatene hopper fullstendig bukk over.

Deres forslag til «løsninger» er teoretiske, langsiktige og høyst usikre.

Økt befolkningsvekst er noe vi alle ønsker. Det kan gi (noe) økt skatteinntekter, men også nye utgifter – til f.eks. barnehage, SFO, skole.

Økt frivillighet er vel og bra, men kun som et supplement til et rettighetsbasert, åpent og gjennomsiktig offentlig tjenestetilbud.

Teknologi kan kanskje ha en positiv økonomisk effekt – i første omgang betyr det økte utgifter, til innkjøp, lisenser, opplæring.

LES OGSÅ: Hvem skal du stemme på? Her er de 346 navnene som stiller til valg

Høyre har tre fugler på taket – ingen i hånda!

Høyre-kandidatene viser til Huseiernes Landsforbund (og tidligere «moderniseringsminister» for Høyre, Morten Meyer) som sannhetsvitne, i tillegg til tilfeldig valgte eksempler fra Kommune-Norge, om eiendomsskattens konsekvenser. Men hvorfor gå over bekken etter vann? De kunne valgt Re, der vi har fått inn ca. 16 millioner kroner i året, med en gjennomsnittlig eiendomsskatt pr. husstand på ca. 4.000 kroner i året.

For det har vi bygget en splitter ny ungdomsskole, en helt ny flerbrukshall og styrket skolevedlikeholdet kraftig. Vi har praktisk talt ikke fått inn klager fra betalerne – innbyggerne – som ser at pengene kommer dem og deres etterkommere til gode! Eller vi kunne tatt Oslo, som med en eiendomsskatt med et lovlig bunnfradrag på 4 millioner har klart å finansiere bl.a. gratis SFO til alle førsteklassinger i snart hele Oslo. Og mye mer.

LES OGSÅ: Ridder Jonassens vindmøller

De aller fleste kommuner i Norge har eiendomsskatt, også de som er styrt av Høyre og Fremskrittspartiet. Alternativet er å kutte i tjenestene, som er nærliggende for den nye kommunen vår. Så hvor vil Høyre kutte? Det snakker ikke de to kandidatene ett ord om. Eldreomsorgen – der Høyre har vært med på vedtak om å bygge to nye sykehjem i «gamle Tønsberg» – noe som vil være den største utgiftsdriveren framover. I tilbud til barn og unge – som Høyre lover en hel masse til i andre artikler i TB. Til de som trenger kommunen aller mest: De psykisk syke, de rusavhengige, mennesker med funksjonstap? Og egenandelene kan komme til å skyte i været – det har vi allerede sett eksempler på i SFO og kulturskolen.

Det helt spesielle med Høyre er deres omsorg for de rikeste. På den andre siden nøler de ikke med å sende en bomregning på 5,2 milliarder til folk flest i Tønsberg og omland.

LES OGSÅ: Alvorlig bekymring for tjenestetilbudet i Tønsberg kommune

Tåkeprat

Der Høyre har et budskap som er innhyllet i tåke, er SV særs tydelige: For at nye Tønsberg skal bli en god velferdskommune for alle, som ivaretar de ansatte, som går foran i klimakampen og som holder egenandelene nede på et levelig nivå, må vi innføre eiendomsskatt.

Vi er på vei inn i en situasjon med offentlig armod og privat overflod – for de fleste. Vi har et overopphetet boligmarked og en del styrtrike investorer og finansfolk. Pengemakta rår i Tønsberg. SV foreslår at det innføres en eiendomsskatt med et bunnfradrag på 3 millioner kroner, på eiendommens ligningsverdi – som er mye lavere enn markeds/salgsverdien.

Det betyr at de med de største eiendommene må betale mest skatt. De med de bredeste skuldrene må bære den største børa. Folk som leier betaler ingenting. Folk med mindre eiendommer lite. Det er progressiv fordelingspolitikk – det er rettferdig. Vinnerne er de aller fleste. De som har barn. De som er eldre. De som er syke eller har vansker i livet sitt. De ansatte som får sikre jobber. Klimaet. Framtida. Valget er ditt!

Olav Sanness Vika

Olav Sanness Vika Foto:

Heming Olaussen

Heming Olaussen Foto:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags