Hurra for ungdomshus i sentrum!

Suzy Haugan og Raymond Henriksen

Suzy Haugan og Raymond Henriksen Foto:

Av

Ungdomsrådet har vært tydelige i sitt engasjement og ønske om ungdomshus i sentrum. Det er bra kommunen prioriterte dette behovet, og gledelig at Bufdir innvilget kommunens søknad om midler til ungdomshus over en periode på tre år.

DEL

MeningerNå må et egnet lokale lokaliseres, og det raskt, da ungdomstilbudet er tenkt med oppstart fra høsten. Det er et behov for dette tilbudet i sentrum. Det har ungdomsrådet vært tydelige på. Alle som merker hvor stappet fullt av ungdom oppholdsarealet til busstasjonen er, spesielt i ferier, skjønner også at ungdom trenger sitt eget sted i sentrum. En trygg og hyggelig møteplass for alle.

Storgaten 19 hadde passet fint

Venstre har tatt tydelig til orde for at kommunen skulle kjøpe Storgaten 19 da den lå ute til salgs. Lokasjonen er fantastisk, og kunne ha fungert som ungdomshus. Lokalene trengte oppgradering, men uansett er lokasjonen tvers overfor biblioteket, og ved siden av ruinene, en strategisk tomt for kommunen å eie. Ikke minst i en fremtid hvor vår felles storstue – biblioteket – muligens vil trenge større plass.

Vi jobbet iherdig i både UNS (utvalg for nærings- og samfunnsutvikling) og formannskapet for å få flertallet med på at kommunen skulle vurdere kjøpe Storgaten 19. Flertallet i UNS ønsket at formannskapet skulle vurdere et kjøp. Kun Venstre, SV og Arbeiderpartiet i formannskapet ønsket at rådmannen skulle se på mulighetene for et kjøp. Så prosessene stoppet opp, og i ettertid har noen andre enn kommunen kjøpt denne tomten og bygningen. Men vi noterer oss hvilke partier som er opptatt av å strekke seg for ungdomshus i sentrum.

Tilbud for ungdom i sentrum

Nå må kommunen kjenne sin besøkelsestid og sikre en god lokasjon for det nye ungdomshuset. Det kan være naturlig å se på eksisterende eiendommer, og vurdere hvilke som kan være et godt valg. Men er det noen innlysende alternativer om ungdomshuset skal ha oppstart i høst?
Kunne lokalene til gamle fjerdingen barnehage under slottsfjellet være et alternativ på sikt? Men de er ikke ledige fra i høst.
 

Kan man tenke kreativt og samarbeid med andre eksisterende aktører? For eksempel har bydelshuset flotte store lokaler med mange muligheter. Kunne et samarbeid her sikret et bra tilbud for ungdom i sentrum? Hver stein må snus, og vi håper på en snarlig og god løsning for tønsbergungdommer som har lyst til å være i sentrum og gjøre noe hyggelig sammen.

Gode møteplasser for ungdom


Venstre ønsker gode møteplasser for ungdom, og har jobbet politisk for å støtte ungdomsrådets behov. Da søknaden tidlig i 2019 var oppe til behandling i UKIF (utvalg for kultur, idrett og folkehelse) var ungdomshus i sentrum ett av flere tiltak som måtte prioriteres opp mot å søke midler fra Bufdir. Høyre og Fremskrittspartiet ønsket at et annet tiltak skulle være førsteprioritet. Heldigvis fikk ikke Høyre og Frp sitt forslag flertall, men kun deres stemmer og en stemme fra Ap. Det var Venstre, sammen med MDG, KrF, SV og to fra Ap som sikret et flertall for «Aktiv» – ungdomshus med og for ungdom i sentrum som førsteprioritet.

Vi håper hele Tønsberg er med på finne det best egnede stedet for Tønsberg sentrum sitt nye ungdomshus.

Hvor synes du et ungdomshus i sentrum kan være?


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags