Høyre har ikke valgflesk på menyen!

Lise Mandal

Lise Mandal Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Tønsberg og Re Høyre vil forsterke og utvide tiltak som motvirker barnefattigdom og utenforskap. Høyre har programfestet at barnetrygden skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget ved utmåling av økonomiske stønader etter sosialtjenesteloven.

DEL

MeningerOrdførerkandidat i SV, Olav Sannes Vika er redd for at «at dette bare er valgflesk» og spør Ole Sverre Lund og meg 21. juni om vi vil «garantere» at Høyre vil holde barnetrygden uten beregningsgrunnlaget ved utmåling av økonomisk sosialhjelp?

LES OGSÅ: Barnetrygda utenfor sosialhjelpen – reint valgflesk fra Høyre?

Ja, vi vil garantere at vi vil holde barnetrygden utenfor beregningsgrunnlaget ved utmåling av økonomisk sosialhjelp! Vil vi også jobbe for andre gode tiltak som vil være til god hjelp for økonomisk vanskeligstilte familier. Vi vil bl.a. etablere en ordning for gratis utlån av aktivitetsutstyr, videreføre og utvide aktivitetskalenderen og ordningen med opplevelseskort/fritidskort og jobbe for at det også kommer gratis kollektivtransport inn som en del av kortet, avsette midler slik at familier gis muligheter for å søke om friplasser i barnehager, gjøre det mulig å tilby gratis utlån av barnehage- og skolelokaler for å arrangere barnebursdager og jobbe for å innføre søskenmoderasjon når foreldre/foresatte har barn både i barnehage og SFO.

Høyre vil fortsatt være et parti som vil sørge for at kommunen har en bærekraftig økonomi for å sikre innbyggerne gode langsiktige og forutsigbare tjenester. Vi vil ikke innføre eiendomsskatt, så det betyr at vi må prioritere hardt.

LES OGSÅ: Høyre fortrenger virkeligheten

Må se helheten

Formannskapet behandlet 11. juni, etter forutgående behandling i utvalgene, økonomirapport nr. 2 – pr. april 2019. Dette var en ordinær økonomirapport for inneværende år fra rådmannen til oss folkevalgte. Rapporten sier ingenting om budsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020–2023.

SV fremmet likevel forslag om at rådmannen skulle beregne utgiftene ved å holde barnetrygden utenfor sosialhjelpen, og søke å få det innarbeidet i budsjett 2020 for den nye kommunen. Det er ikke nåværende rådmann i Tønsberg kommune som skal framlegge forslag til budsjett 2020 for den nye kommunen. Prosjektleder for ny kommune blir rådmann i den nye kommunen. Han vil framlegge sitt budsjettforslag for fellesnemnda som deretter framlegger budsjettforslag for kommunestyret i ny kommune.

LES OGSÅ: Høyre vil ikke belaste innbyggerne med eiendomsskatt!

Prosjektleder må nødvendigvis vurdere eksisterende drift, forslag om nye investeringer, nye driftstiltak etc. i en helhetlig sammenheng. Posisjonen mente derfor at det vil være feil å be rådmannen om å søke å få innarbeidet bare dette tiltaket i budsjettet for 2020.

Høyre vil arbeide for å holde barnetrygden utfor beregningsgrunnlaget ved utmåling av stønader om økonomisk sosialhjelp, for vi har ikke valgflesk på menyen!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags