Tønsbergs sjel, hvor finner vi den?

VISJON FOR TØNSBERG: «der fremtiden skapes på gammel grunn» er muligens den ledestjernen byutviklere, politikere, kommune og innbyggerne også bør reflektere over når det skal debatteres og besluttes i hvilken retning byutviklingen skal ta, skriver Frank Pedersen.

VISJON FOR TØNSBERG: «der fremtiden skapes på gammel grunn» er muligens den ledestjernen byutviklere, politikere, kommune og innbyggerne også bør reflektere over når det skal debatteres og besluttes i hvilken retning byutviklingen skal ta, skriver Frank Pedersen. Foto:

Av

Hvordan skape den gode byen? For Høyre er det sentrale at vi sammen utvikler et Tønsberg der fremtiden skapes på gammel grunn. At vi driver en byutvikling hvor det historiske ivaretas samtidig som vi legger til rette for et levende sentrum.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Konkret tror jeg at vi må sette noen botiltak på vent i påvente av rullering av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. Imidlertid bør vi fokusere mer på å tilrettelegge for besøk og bedrifter. Spesielt se på fellesområder og hvordan vi skal utvikle disse til allmenn nytte slik at disse områdene oppleves allment.

Vi trenger pusterom og opplevelser som tiltrekker folk til byen. Det må være noen «magneter» som er tiltrekkende og Tønsbergs sjel må defineres.

I dag er det en «missing link» mellom sentrum øst og sentrum vest hvor kanalen er Tønsbergs indrefilet. Kaldnes, brygga og torvet må integreres på en måte slik at vi får en sirkulær helhet.

«Kanalen som byrom» eller planen «fra bro til bro» har noen interessante muligheter for å ivareta det offentlige rom, skape opplevelser og fortsette å la de 3 B´ene være bærebjelkene i utviklingen av området. Ett av de interessante områdene rundt kanalen er Ollebukta.

Dette er byens «havn» for mange Tønsbergs småbåt eiere og området skal utvikles. Her har vi muligheten til å skape et «sjelspunkt» for alle.

La oss sammen utvikle et Tønsberg der fremtiden skapes på gammel grunn hvor det historiske ivaretas.

Debatten går om byutvikling, sentrumsdød og hva slags by Tønsberg skal være i fremtiden? Noen få ytrer seg negativt om utviklingen, andre forsøker konstruktivt å bidra positivt til den videre utvikling og de fleste engasjerer seg ikke, men har nok meninger.

Spesielt de unge er det viktig å få i tale. Vi sier så kjekt at vi skal bygge og utvikle for de fremtidige generasjoner! Men hva mener neste generasjon? De unge er det sentralt å få meninger fra for å finne frem til Tønsbergs sjel og utvikle byen vår i en retning hvor vi fortsetter å være stolte innbyggere.

Visjonen der barn ler favner bredt hvis man ser for seg synergieffekten hvis våre barn har det bra. Men «der fremtiden skapes på gammel grunn» er muligens den ledestjernen byutviklere, politikere, kommune og innbyggerne også bør reflektere over når det skal debatteres og besluttes i hvilken retning byutviklingen skal ta.

Tønsberg har hatt en positiv utvikling de siste årene, scorer bedre og bedre i kommune-NM og har hatt en positivt utvikling på mange områder.

I strategisk næringsplan er det de 3 B´er som er retningsgivende. Bo – Besøke – Bedrift. Spesielt Bo og Besøke har hatt en positiv utvikling, med også Bedrift, spesielt offentlige arbeidsplasser har blitt etablert i Tønsberg. Et viktig arbeid fremover er å tiltrekke seg mer private bedrifter til kommunen.

Noen hevder at vi har mistet vår historiske sjel ved den utbygging som de senere år har foregått, spesielt på Kaldnes. Men det er fortsatt mulig å «reparere» hvis vi fremover får til et samarbeid mellom utbyggere, innbyggere og kommunen. Mest mulig eierskap og involvering slik at alle får den samme mulighet for å påvirke og utvikle slik at de historiske stedene blir bevart. Det er sentralt at sentrum får en harmoni og at det oppleves som en attraktiv by for innbyggere og besøkende.

Vi har en ærverdig industri historie og gamle installasjoner bør tas vare på i kombinasjon med ny utvikling av områder

Gjenstående verdier må vi ta større ansvar for og byens sjelspunkter må defineres. Der folk ferdes må oppleves om et mangfold av de 3 B´er hvor knutepunkter defineres og byens åpne plasser bevares eller utbygges slik at vi får et pusterom hvor byens sjel oppleves.

«Kanalen som byrom» er det viktigste prosjektet siden Kaldnesutbyggingen ble vedtatt. Vi har lært, erfart og det er derfor helt sentralt at alle får et eierskap og blir hørt i den plan som skal vedtas. For noen år siden ble Tønsberg 2030 etablert, senere gjort om til Pulserende kystperle og nå «Tønsberglivet». Sentralt i den etableringen var å skape en heia kultur hvor samarbeid stod sentralt. Vi må passe oss for å ikke lene oss tilbake og igjen føle oss litt «mette» og slappe. Vi må hele tiden minne oss på at heier vi på hverandre og samarbeider med åpenhet kan vi utvikle byen i riktig retning i en by der barn ler.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken