Politikernes viktigste argument for å beholde dagens taxfree-ordning, er finansieringen av de regionale flyplassene rundt omkring i landet. Men det å gi Vinmonopolet enerett til alkoholsalg vil etter alt å dømme ikke påvirke flyplassenes økonomi.

LES OGSÅ: Vi er best tjent med konkurranse om taxfree

Ifølge regjeringens utredning om overføring av taxfreesalget til Vinmonopolet, garanterer Vinmonopolet at selskapet skal kunne tilføre lufthavnene i Norge de samme inntektene som i dag, samt gå med overskudd.

Avinor forsøker å skape usikkerhet om tallene, men med noen tvilsomme påstander. Blant annet mener selskapet, som altså er skapt for å drive med flyplassdrift, at det skal få bedre innkjøpsavtaler enn Vinmonopolet selv.

I et næringsperspektiv er det også noe å hente på å overføre alkoholsalget på flyplassene til Vinmonopolet. I utredningen som regjeringen nettopp har lagt fram for Stortinget, estimerer Vin- og brennevinleverandørenes forening at en overføring til Vinmonopolet vil gi 130-150 nye arbeidsplasser i Norge. Det vil gi økte inntekter til staten i form av skatter og avgifter.

LES OGSÅ: Hit sykler folk fra Horten for å ta seg en pils

Svekker politiske mål

Taxfree-ordningen bidrar til å svekke politiske mål både på klima- og på folkehelseområdet. Deler av overskuddet fra taxfreeordningen er med på å finansiere flyplassene i Norge og holde flyplassavgiftene nede. Slik blir flyreiser billigere enn de ellers ville ha vært, noe som øker antall flyreiser og dermed utslippene fra flytrafikken. Taxfreeordningen blir en ordning som premierer folk som flyr mye, selv om alle vet at flytrafikken må begrenses.

LES OGSÅ: Stinn brakke for å høre om togparkeringen. Nå kan du snart si din mening

For oss i IOGT er det viktigste imidlertid at ordningen bidrar til økt alkoholkonsum. Norge har en god tradisjon for å føre en ansvarlig alkoholpolitikk med mål om å minimere skader fra alkoholbruk. Regulert pris, tilgjengelighet og reklameforbud er bærebjelkene i norsk alkoholpolitikk. Taxfreeordningen undergraver dette ved å gjøre alkohol billigere og mer tilgjengelig. Derfor bør den avvikles. Men inntil det er mulig å få med politikerne på en så ansvarlig avgjørelse, er overføring til Vinmonopolet bedre enn dagens ordning.

LES OGSÅ: Widerøe varsler nye rutekutt i 2019

EU har gitt Norge lov til å ha monopol med begrunnelse i folkehelsehensyn. Vi står i fare for å miste monopolordningen dersom større deler av alkoholsalget skjer i andre kanaler, som gjennom taxfreeordningen. Alkohol fra taxfree utgjør etter hvert en betydelig mengde av alkoholomsetningen i Norge, og har økt kraftig de siste årene. I ytterste konsekvens kan salgsforskyvningen bort fra Vinmonopolet true denne viktige alkoholpolitiske ordningen.

LES OGSÅ: Vestfoldinger bor tettest i landet. Nå skal vi måtte bo enda tettere

Begrense skadevirkninger

De borgerlige politikerne konkluderer med at det er for mange forhold som taler imot å flytte taxfreeordningen til Vinmonopolet. Vi mener på vår side at det er flere argumenter som taler for overtakelse.

Å overføre taxfreesalget til Vinmonopolet vil blant annet styrke vinmonopolordningens legitimitet og samfunnsoppdrag, og på denne måten styrke den i møte med EU-retten.