Torp er ikke motor for framtidens næringsliv i Vestfold

TORP: MDG vil ikke ha flere avganger fra Sandefjord lufthavn, Torp.

TORP: MDG vil ikke ha flere avganger fra Sandefjord lufthavn, Torp. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Det er mulig Torp er viktig for næringslivet i dag, men i et lavutslippssamfunn blir betydningen av en regional flyplass kraftig redusert.

DEL

MeningerNår det gjelder Torp flyplass vil MDG opprettholde og vedlikeholde flyplassen, men vi vil ikke utvide antall avganger og vil heller ikke støtte en utvidelse av flyplassen eller en flytting av terminalen.

Uttalelsen «Torp er meget viktig for næringslivet» er et utsagn som gjentas så ofte at det blir en sannhet. Uttalelsen skygger imidlertid over den aktiviteten som skjer på Torp og som ikke er gunstig for næringslivet. Torp får stadig nye destinasjoner i Europa. Hvis det er en sammenheng mellom disse destinasjonene og næringslivet i Vestfold, må det være knyttet til pendlerreiser for utenlandsk arbeidskraft. Så lenge det er arbeidsledighet i Vestfold kan jeg ikke se at vi kan forsvare stadige nye ruter på Torp for å hente inn billig arbeidskraft.

LES OGSÅ:  Sterkere krone gir billigere utenlandsferie

Mest turister

Den trafikken som har økt mest på Torp de siste årene er uke- og weekendturer til europeiske byer. Dette er en aktivitet som ikke styrker næringslivet i Vestfold. Tvert imot den tapper restaurantnæringen, handelsstanden og øvrige aktivitetsbedrifter for kunder.

Framtidas næringsliv vil ha andre behov enn dagens. I framtidas næringsliv blir lokale ressurser og lokal arbeidskraft mye viktigere enn en flyplass. I et lavutslippssamfunn brukes lokale/regionale ressurser og arbeidskraft i mye større grad. Verken næringslivet eller kloden kan bære kostnaden med den transporten som skjer i dag. Kostnadsjakt og produktivitetskrav i bedriftene vil være en sterkt motor for å redusere jobbreiser. Kombinasjonen av dette og lavere oljeaktivitet i Nordsjøen reduserer allerede arbeidsreisene fra Torp.

Slutt på lange arbeidsreiser

Arbeidskraften hentes lokalt eller regionalt. I et lavutslippssamfunn vil vi ikke reise 50–100 mil for å komme på jobb. Vi vil heller ikke reise mange mil for å gå i et møte. Dagens teknologi gjør det mulig å jobbe fra egen by uavhengig om hovedkontoret ligger i Oslo, London eller Dubai.

LES OGSÅ:

Ny dobbeltsporet jernbane og nye løsninger som hyperloop e.l. vil redusere behovet for flyreiser betydelig.

Bedre ressursutnyttelse

I lavutslippssamfunnet hentes ressursene fra kretsløpet, ikke fra importerte råvarer/halvfabrikater. Produksjonen skjer lokalt ved hjelp av ny teknologi som 3D printing, hvor det kun lages varer på bestilling uten lang transport og lagerhold. Kretsløpstankegangen vil gi et betydelig antall arbeidsplasser knyttet til gjenvinning, reparasjon og service som medfører at ressursene tas vare på og produktene varer lenger.

Norge kan levere IT løsninger over hele verden, da er hurtig fiberlinje viktigere enn flyplass. Hvor god internettilgang bedriftene har varierer dessverre mye.

Vi i MDG vil kjempe for at næringslivet får gode rammevilkår:

• Vi vil satse stort på gjenvinning.

• Støtte nye produksjonsprosesser basert på lokale ressurser.

• Fjerne mva. på reparasjoner

• Gi næringslivet god nettforbindelse.

• Gi tilskudd til ny teknologi som kan redusere jobbreiser.

• Støtte gründere som skaper nye grønne næringer.

• Satse på forskning og utvikling for nullutslippssamfunnet.

Harald Moskvil

førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Vestfold

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags