Det er svært kostbart å drive en flyplass. For kort tid tilbake ble det lagt ny asfalt på rullebanen. Det ble også installert nytt navigasjonsutstyr slik at flyene kan lande trygt i tettere tåke. I tillegg ble det gjort andre nødvendige oppgraderinger for å styrke flysikkerheten. Den gangen disse arbeidene ble planlagt var investeringsbudsjettet på mer enn 200 millioner kroner. Beløpet var så høyt i forhold til lufthavnens inntjening at eierne vurderte å legge ned flyplassen. Det ville regionen vår tapt mye på.

Sandefjord Lufthavn får ikke penger fra det offentlige. De må tjene inn hver eneste krone som skal til for å sikre en forsvarlig drift av flyplassen. Deler av inntekten kommer fra flyselskapene, men så lenge du vil betale så lite som mulig for å reise, er det også begrenset hvor mye flyselskapene kan betale. Derfor er Torp avhengig av kommersielle inntekter, samt stabile og forutsigbare rammebetingelser.

LES OGSÅ: Hundre bygninger blir berørt – uansett hvilken trasé Bane NOR velger

Norske eiere, ikke tyske

«Er det virkelig en forutsetning for flyplassdrift i distrikts-Norge at halve taxfreefortjenesten går til et privat, tyskbasert konsern?» spurte lederskribenten i TB. For det første er det norske eiere av taxfree-driften på Torp, og for det andre må gjerne Vinmonopolet få konkurrere om å drive taxfreesalget. Vi vil gjerne at norske eiere driver taxfree-butikkene hos Avinor også, men det er et internasjonalt marked.

Vi er i mot at Vinmonopolet skal få enerett fordi det vil gi dem mulighet til å bestemme hvor mye inntekter Torp skal få fra husleie. Vi ser i dag at Vinmonopolet presser kjøpesentre til å gi dem lavere husleie enn hva andre butikker må betale. Vi aksepterer ikke av Vinmonopolet skal presse ned inntektene til Torp på tilsvarende måte.

LES OGSÅ: Widerøe varsler nye rutekutt i 2019

Torp taper veldig mye

Det høres så enkelt og lønnsomt ut å gi vårt eget Vinmonopol enerett til å drive taxfree-utsalgene, men er det virkelig så lurt? Dersom alkoholsalget skilles ut fra parfyme, sjokolade og andre produkter, vil salgsomkostningene øke samtidig som færre vil handle. Avinor har beregnet at en enerett til Vinmonopolet vil gi Avinor et inntektstap på 1,45 milliarder kroner i året. Det betyr at også Torp vil tape veldig mye.

Det Avinor og de private lufthavnene trenger, er muligheten til å forhandle opp sine inntekter, ikke å miste dem. Dagens ordning er at ulike private firmaer konkurrerer om å gi best mulig pris til lufthavnene. Det er avgjørende for driften av flyplassene og for å gi passasjerene best mulig tilbud.