Trafikken er så tett at det er krevende å komme ut av garasjen. Nå blir det verre.

VIL HA ET MØTE: Vi  har fått noe informasjon om det tidligere, men nå blir det mer virkelig og mer skremmende, skriver Mette Myhre.

VIL HA ET MØTE: Vi  har fått noe informasjon om det tidligere, men nå blir det mer virkelig og mer skremmende, skriver Mette Myhre. Foto:

Av

For oss som bor langs Halfdan Wilhelmsens allé fremstår det lille vi har fått vite, som dramatisk.

DEL

MeningerBeboerne langs Halfdan Wilhelmsens allé har fått en brosjyre fra Statens vegvesen i Vestfold (SVV).

I brosjyren står det at trafikkbildet endres.  Vi  har fått noe informasjon om det tidligere, men nå blir det mer virkelig og mer skremmende. For å være på den sikre siden, søkte vi mer informasjon hos SVV, og svaret vi fikk, var ikke betryggende.

Uten at annen trafikk reduseres vesentlig, bortsett fra at  trafikken fra sykehusets P-hus skal ledes en annen vei, skal Halfdan Wilhelmsens allé trafikkeres med én buss cirka hvert annet minutt. Altså 30 busser i timen. Minst.

Allerede i dag kan det være krevende å kjøre fra garasjen vår og ut i Halfdan Wilhelmsens allé. Trafikken er stor, og det blir ikke bedre av at mange ikke holder fartsgrensen på 40 km/t. Med rundt 30 busser i timen tør vi ikke tenke på hvordan det blir i fremtiden.

Men det verste er at vi skal bo langs en gate hvor det går en buss minst hvert annet minutt.

Bekymret for fremkommeligheten

SVV sier at støynivået ikke kommer til å stige, og det er mulig det. Men støyen blir mer kontinuerlig. Når det gjelder miljøvennlighet og utslipp har SVV ennå ingen beregninger eller prognoser, men arbeider med saken. Det synes som om det er litt sent. På verandaene mot Halfdan Wilhelmsens allé er det allerede lite trivelig å sitte. Trafikken øker jevnt, og det uten bussene.

Vi er også bekymret for fremkomstmulighetene for ambulanser under utrykning. De kan ha det vanskelig nok i dag, men hvordan blir det med mengder av busser i tillegg til alle personbilene?

Ved flere anledninger, første gang rundt 1985, er det blitt sagt at Halfdan Wilhelmsens allé på noe sikt skulle stenges for all gjennomgangstrafikk. Nå skjer det motsatte. Trafikkpresset økes betydelig.

Ifølge SVV skal det igjen være planer om å stenge Halfdan Wilhelmsens allé for gjennomgangstrafikk, men først når det er etablert broforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy. Det kan ta tid.

Vi bekymrer oss

For oss som bor langs Halfdan Wilhelmsens allé fremstår det lille vi har fått vite, som dramatisk.

SVV kan i liten grad ha vurdert hva som kommer til å bekymre oss og hvordan vi får det med en buss  hvert  annet  minutt  gjennom  et  boligstrøk.

Det minste vi kunne vente oss, er et dokument som går grundig og forståelig inn i konsekvensene av de trafikkendringene vi står overfor.

Det ville også være naturlig med et informasjonsmøte for beboerne i Halfdan Wilhelmsens allé.

Det virker ofte som om offentlige etater gjør som de vil. Det ser ut som om vi har et eksempel på det her. Da glemmer SVV at det faktisk er et poeng å ha borgernes tillit.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags