Køproblemet blir ikke løst, det blir bare flyttet

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Som bussjåfør blir jeg glad hver gang det dukker opp forslag som kan gjøre passasjerene mer fornøyde og arbeidsdagen min bedre. Dessverre finnes det mange eksempler på løsninger som ser bra ut på papiret, men som ikke duger når de videreføres til praktiske tiltak.

DEL

LeserbrevI mange tilfeller oppnår man ikke stort annet enn å flytte problemer fra ett sted til et annet. Trafikkmessig er dette blitt ganske vanlig i Tønsberg. 

 

Så flytter vi problemet

Som de fleste sikkert veter Jernbanegaten forbi Farmandstredet nå stengt for annet enn buss og taxi. Med vesentlig mindre trafikk i denne gaten blir det selvsagt enklere for busser som skal inn til og ut fra rutebilstasjonen. Problemet er at det nå tar mye lengre tid å komme seg dit. Når andre bilister nektes å kjøre her må de naturligvis finne andre veier, noe som øker køproblemene i disse. Når dette er veier som bussene også må benytte har man ikke oppnådd stort annet enn å flytte på problemet, og da er man jo i realiteten akkurat like langt. 

STENGT: Her kommer bussene fram, men sitter fast i køene som er flyttet til andre steder fordi denne gaten er stengt for biltrafikk.

STENGT: Her kommer bussene fram, men sitter fast i køene som er flyttet til andre steder fordi denne gaten er stengt for biltrafikk. Foto:


 

Store forsinkelser

Et godt eksempel på dette er nevnte stenging av Jernbanegaten og ettermiddagstrafikken inn til Tønsberg sentrum. Tidligere startet køen omtrent i «Firingkrysset», altså krysset Stoltenberggaten/St. Olavsgate. Idag tvinges trafikken, som tidligere kunne kjøre Jernbanegaten, videre opp til Hvalenkrysset. Her har vi fått den nye flaskehalsen ettersom dette krysset absolutt ikke er dimensjonert for alle som skal i retning Eik og Horten. Resultatet er at køen nå starter i Mammutkrysset - og her står altså også bussene i kø. Det sier seg selv at dette gjør noe med punktligheten, og store forsinkelser er i ferd med å bli regelen fremfor unntaket.

LES OGSÅ: Når skal hysteriet om at bilen må bort ta slutt?

 

Skremmende utsikter

Derfor er det direkte skremmende når det snakkes om å gjøre Nedre Langgate til kollektivgate før en ny fastlandsforbindelse er på plass. På hverdagsettermiddager er det så mye trafikk fra øyene og bort Nedre Langgate at køen starter allerede på Kanalbrua. Ved en stenging vil all denne trafikken også bli tvunget opp Stoltenberggaten. Man trenger ikke akkurat være samferdselsminister for å forstå at køen da vil starte enda tidligere. Jeg våger meg på å tippe et godt sted ute på Nøtterøy.

LES OGSÅ:  Vil kutte bilkjøringen i Tønsberg med 10 prosent

 

Forbudt her, da kjører vi der

Kollektivfelt inn mot byenvil da høres ut som en fristende løsning. Dette betyr dessverre også at fremkommeligheten for alt annet enn buss og taxi vil bli redusert, noe som igjen gjør at køen vil starte enda tidligere. Det kan høres ut som en ond sirkel, men forklaringen er uhyrlig enkel: Nekter man privatbiler å kjøre noen veier så tvinges de til å kjøre andre. Dersom disse andre veiene også benyttes av busser har man kastet bort tid og penger på noe som ikke virker. Man har, som tidligere nevnt, ikke gjort annet enn å flytte på et problem. 

LES OGSÅ:

Store endringer

Gatbruksplanen for Tønsberg vil innebære at de aller fleste av oss må endre litt på reisevanene i årene som kommer. Det skal bli bedre for syklende og gående.

 • Nøtterøyveien blir definert som hovedtraé for buss og sykkel. To kjørefelt skal omgjøres til kollektivfelt også over Kanalbrua.
 • Nedre Langgate defineres som hovedtrasé for buss og sykkel. Gaten er forutsatt stengt for gjennomkjøring for annen trafikk enn buss og taxi.
 • Det etableres tre holdeplasser for buss i Nedre Langgate, en av dem nær Mammutkrysset.
 • Det skal etableres sykkelvei med fortau på sørsiden av deler av Nedre Langgate.
 • Møllegaten blir definert som hovedtrasé for buss. Gateparkeringen skal fjernes for å gi plass til busstrafikken.
 • Det skal anlegges en bussterminal i Møllegaten ved Farmannstorvet.
 • Holdeplassen blir liggende på fellesstrekningen for alle bussrutene som pendler gjennom sentrum.
 • Arealet skal utvides nederst i Møllegaten slik at bussene får plass til inn- og utkjøring i Nedre Langgate.
 • Tollbodgaten defineres som hovedtrasé for sykkel og bil. Det etableres sykkelfelt fra Nedre Langgate til Baglergaten.
 • Fra jernbanestasjonen i Halfdan Wilhelmsens allé blir det i Jernbanegaten anlagt sykkelvei med fortau.
 • Det blir bygget sykkelvei med fortau på begge sider av Halfdan Wilhelmsens allé mellom Jernbanegaten og Stenmalen.
 • Sykkelveier og fortau skal oppgraderes i Stenmalen og i Slagenveien.
 • Det vurderes sykkeltunnel gjennom Haugar.
 • Det foreslås å utvide dagens gågatenett til å omfatte Kammegaten. 

Alle vil ikke sykle

Jeg tror de fleste forstår at det ideelle ville vært å eliminere køene før de rekker å oppstå. Å tro at alle reisende kan motiveres til å sykle, gå og ta buss er i beste fall uhyggelig naivt. En reduksjon i privatbilismen bør være mulig å oppnå, men å eliminere den er ønsketenking. Derfor må vi forholde oss til saken slik den er, ikke slik vi kanskje skulle ønske at den er. Med tanke på de nevnte køproblemer, som i stor grad er relatert til all trafikken mellom øyene og E18, er det en veiløsning som skinner mer enn andre. 

På folkemunne kalles den ofte "Vestfjordforbindelsen". 

Ørnulf Thyberg

Bussjåfør, Tønsberg

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags