Når trafikkstasjonen legges ned

KAN FORSVINNE: Synes du det er greit at den lokale trafikkstasjonen legges ned, spør Steinar Gullvåg.

KAN FORSVINNE: Synes du det er greit at den lokale trafikkstasjonen legges ned, spør Steinar Gullvåg. Foto:

Av

Gjennom konkurranseutsetting, organisatorisk oppsplitting og oppgaveoverføring har regjeringen gradvis og gjennom flere år sørget for at det snart ikke er noe igjen av den den beste, mest kompetente og effektive statsetaten vi har hatt.

DEL

LeserbrevSyns du det er greit at trafikkstasjonen i ditt distrikt blir nedlagt, at viktige distriktsarbeidsplasser forsvinner og at viktige trafikktjenester i distriktene sentraliseres eller privatiseres? Hvis du ikke liker spørsmålet, bør du interessere deg for den omorganiseringen som nå skjer i Statens vegvesen.

Det er lenge siden Regjeringen ba Statens vegvesen «grave sin egen grav». Gjennom konkurranseutsetting, organisatorisk oppsplitting og oppgaveoverføring har regjeringen gradvis og gjennom flere år sørget for at det snart ikke er noe igjen av den den beste, mest kompetente og effektive statsetaten vi har hatt. Fra å være en etat som hadde totalansvaret for det meste av det norske vegnettet, er Statens vegvesen på det nærmeste demontert til et statlig organ med forvaltningsansvar for stamveiene og noen statlige tilsynsoppgaver.

Men det stopper ikke der. Foreløpig siste spadestikk i den politiske gravferdsprosessen er et høringsnotat med den prosaiske overskriften: «Ny tjenestemodell og tjenestestruktur for trafikant- og kjøretøyområdet» i Statens vegvesen. Bak dette lurer forslag om en omfattende omlegging og privatisering av viktige trafikktjenester. I sin oppdragsbeskrivelse legger heller ikke Regjeringen skjul på at omleggingen innebærer en drastisk «reduksjon i antall tjenestesteder, personell og omlokalisering av tilbud». Det skal dessuten gis en «særlig vurdering av hvilke oppgaver som helt eller delvis kan overføres til private», eksempelvis oppgaver knyttet til førerprøver, kurs og førerkompetanse.

Statens vegvesen har gjort jobben sin og foreslår nå at en rekke trafikkstasjoner legges ned og tjenestetilbud sentraliseres. I Vestfold og Telemark innebærer dette at følgende trafikkstasjoner legges ned: Rjukan, Skien, Lanner, Larvik og Tønsberg. I Tønsberg vil det være mulig å få utført en del førerkorttjenester ved Statens vegvesens kontorer i Statens park og i Skien flyttes det meste av virksomheten til Gråtenmoen, som er eneste tjenestested i Vestfold og Telemark der det blir mulig å avlegge førerprøve for moped og tungbil. Folk som så langt har kunnet avlegge førerprøve for buss- og lastebil i Tønsberg og på Notodden, må til Skien i framtida. Utredningsgruppen i Statens vegvesen har åpenbart ikke hatt øye for yrkesopplæringstilbudet for buss- og tungbilsjåfører, når de laget sitt forslag. Her må det imidlertid tas forbehold om at vi ennå ikke vet hvilke tjenester Regjeringen helt eller delvis vil privatisere.

Steinar Gullvåg

Steinar Gullvåg Foto:

Vegvesenets nedbyggingsforslag seiler under effektiviseringens fane. De fleste vil erkjenne at selvbetjening og digitalisering frigjør ressurser som kan brukes på andre oppgaver. Men det er ikke det Regjeringen legger opp til. Den krever nedbemanning og privatisering, vel vitende om at dagens kontrollaktiviteter snarere bør styrkes enn svekkes. I stedet for å bygge ned virksomheten burde regjeringen legge opp til bedre service, bedre trafikkopplæring og økt verksted -og kjøretøykontroll, - for ikke å snakke om intensivert utekontroll, altså kontrollaktiviteter ute på vegen.

Det er ganske oppsiktsvekkende at dette forslaget ikke har avfødt mer debatt i et land som roser seg av å være på verdenstoppen i trafikksikkerhet. Nøkkelen til å berge liv ute på vegen er nettopp evnen til å se vegen og trafikken som en sammenhengende helhet, det vil si trafikk, informasjonstiltak, kjøretøy, opplæring, kontroll og tilsyn i sammenheng. Det er ikke ett eller noen få tiltak som gjør at tallet på døde og alvorlig skadde på norske veger, nå er lavere enn på flere tiår. Det er alle tiltakene til sammen.

Fra nyttår overføres det administrative ansvaret for vedlikehold og utbygging av størstedelen av vegnettet til de nye fylkene uten trafikant- og kjøretøyoppgavene. Jeg frykter dessverre at regjeringspartienes ideologiske skylapper skygger for de alvorlige konsekvensene denne omorganiseringen lett kan få.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags