Ambisjonene om å få mer gods over på bane og sjø er svært langt fra å bli realisert

VIKTIG: NHO Logistikk og Transport Region Vestviken mener tiden er overmoden for å tenke langt mer helhetlig om godshåndteringen på vestsiden av Oslofjorden.

VIKTIG: NHO Logistikk og Transport Region Vestviken mener tiden er overmoden for å tenke langt mer helhetlig om godshåndteringen på vestsiden av Oslofjorden. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Vi trenger en ny godsterminal langs E18 og jernbanen sør for Drammen.

DEL

Meninger 

Det er ikke lett å finne helheten i den transportpolitiske tenkningen her i landet. Mye er stykkevis og delt. Men ambisjonene er mange og store.

Det samme er antallet aktører på den offentlig siden som preger beslutningene: Bane Nor, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og ikke minst havnene – og politikere og samferdselsbyråkrater på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå.

Enkeltaktører mest opptatt av seg og sitt

Det er ingen tvil om at dette er krevende. Den helhetlige tenkningen er ikke så lett å få øye på. Koordinering og samhandling synes lite påaktet og man får en følelse av at de ulike aktørene er mer opptatt av seg og sitt og ikke hvordan man skal sikre en god og helhetlig samfunnsutvikling hvor transport, også av gods, sees i et helhetlig perspektiv.

Stortinget har ved flere anledninger slått fast at mer gods skal flyttes fra vei til bane og sjø, og har vedtatt en ambisjon om at 30 prosent av godset som fraktes over 300 km skal flyttes fra vei til bane og sjø innen 2030, og at andelen skal være 50 prosent innen 2050. Dette tilsvarer 2,4 millioner tonn innen 2030 og 7 mill. tonn innen 2050.

Jernbanen sakket akterut

Hittil har jo denne ambisjonen om overgang av gods til bane og sjø gått særdeles dårlig. Milliarder av kroner er brukt på utbygging og opprustning av veiene på begge sider av Oslofjorden. Dette har vært nødvendig og viktig. Vi har fått vogntog som er lengre og grønnere. Sammen med gode veier og effektive ferjer har dette sikret økt lønnsomhet av transport på vei. I denne situasjonen har framkommelighet, effektivitet og regularitet på jernbanen sakket akterut.

LES OGSÅ: NSB ber om krisemøte med Bane Nor etter omfattende togforsinkelser

NHO Logistikk og Transport Region Vestviken mener tiden er overmoden for å tenke langt mer helhetlig om godshåndteringen på vestsiden av Oslofjorden. Helheten knyttes til at godsterminalen i Oslo, Alnabru, må sees i sammenheng med godsterminaler både på både østsiden og vestsiden av Oslofjorden. Vi mener en slik helhetstenkning har god forankring i næringslivet i regionen.

Ikke framtidsrettet

Det er mulig at etableringen av godsterminalen på Holmen i Drammen i et kort perspektiv er riktig, men neppe framtidsrettet. Millioner av offentlige kroner brukes på en trang godsterminal, som om få år vil være omgitt av et toppmoderne sykehus og en, etter planene, spektakulær fjordby på Lierstranda. Allerede nå synes vanskene å være store med lokalisering av alle man ønsker å tilby plass eller som ønsker seg plass nær det lokale koblingspunktet mellom land og sjø, Drammen havn.

LES OGSÅ: Klimapolitikken må brukes til å kutte klimagassutslipp

Dessuten er dette en endeterminal som ikke sikrer god gjennomstrømming av godset på en effektiv måte. Her må alt av gods ut eller inn, gjennom eller over byen. Det kan synes som Holmen først og fremst er etablert for å løse en utfordring for Drammens areal for byutvikling og ikke er godt nok markedsmessig forankret. Flytting av dagens jernbaneaktivitet fra Nybyen og Sundland til Holmen har markedet ikke tro på er mulig. Enkelt forklart er det snakk om aktiviteter som per i dag krever flere hundre mål som skal komprimeres inn på noen titalls mål, for så og rutes inn/ut av Holmen med kun ett jernbanespor – en flaskehals.

Bygg en vestsideterminal

I det lengre perspektivet mener vi det helt avgjørende å tenke etableringen av en vestsideterminal langs E18 og jernbanen sør for Drammen om de transportpolitiske mål skal nås og jernbanen skal kunne være et troverdig alternativ for godset som skal fraktes på vestsiden av Oslofjorden. En slik terminal vil kunne etableres nær både vei og bane. I tillegg vil det være enkelt å etablere effektive koblinger mot sjø og ferjeleier, både i Horten, Larvik og Drammen.

LES OGSÅ: Her er de tre sakene det er viktigst for Vestfold å få inn i Nasjonal transportplan

NHO Logistikk og Transport Region Vestviken vet at logistikk- og transportbedriftene i regionen er opptatt av dette spørsmålet. Nå er det nødvendig å etablere en dialog med bransjen og vareeierne om framtidens gods- og terminalsystem vest for Oslofjorden.

Godset er ikke framme før kunden har mottatt varene. Skal dette i framtiden skje effektivt må også jernbanetransporten være med. Men da må det skapes helhetlige løsninger. En vestsideterminal mener vi vil være en del av en slik helhetlig løsning.

Kenneth Lindquist

Styreleder i NHO Logistikk og Transport Region Vestviken

Per Steinar Jensen

Rådgiver  i NHO Logistikk og Transport Region Vestviken

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags