Jeg blir litt oppgitt over hvordan programmet Beat for Beat etter hvert er blitt.

Det finnes omtrent en million mennesker som ikke har særlig gode kunnskaper i det engelskspråklige, det gjelder meg selv også. Jeg er 80 år nå og kona er 79, og vi har begge problemer med å tolke alt som sies. Den gangen vi selv var i skolepliktig alder var det noe begrenset hva vi lærte om det engelske språket.

 

Noe av det engelske språket fikk vi nok med oss, men ikke i det omfang som er nødvendig for å følge programlederen. Utviklingen av innholdet i programmet har ført til det hovedsaklig er engelske sanger, og vi husker selvsagt hvordan det var tidligere - Beat for Beat var en del av gullrekka!

Man kan kanskje sies at det er en naturlig utvikling, og jeg forstår jo at det må utvikle seg noe fra hvordan det var tidligere. Av hensyn til de eldre vil jeg oppfordre de ansvarlige for programmet tit å ta hensyn det relative store gruppe lyttere jeg sikter til.