Den mye utskjelte 17. mai-talen til Jakob Semb Aasmundsen får nok en gang høylytt kritikk. Denne gangen av Tormod Berg i hans innlegg 27. mai. Da jeg leste Bergs innledning var jeg relativt enig med ham, men etter hvert i innlegget mistet det substans og manglet flere sentrale perspektiver. Det første, og viktigste: Aasmundsens tale ga mening for barn og unge, og det viser seg å gi mer mening for dem enn for mange voksne.

Bergs angrep på retorikken til Aasmundsen skiller seg ut. Svært mange debattanter går til angrep på innholdet, på et veldig tynt grunnlag riktignok, men likevel er det innholdet de kritiserer. Det faktum at Berg angriper retorikken gjør kanskje angrepet verre enn mange andre.

Selvfølgelig reagerer jeg på at Berg i så stor grad kritiserer, ikke bare talen og taleren, men også barn og ungdom. Berg påstår at barn og ungdom ikke forstår «fremmedord» som homofil, religion og kjønn. Mener altså Berg at Tønsbergs ungdom er dumme?

Berg argumenterer med at de fleste til stede var barn på mellom 6 og 12 år, men dette er direkte feil, beviselig feil. Selv var jeg, 16 år gamle meg, til stede. Det var også mine skolekamerater fra regionens videregående skoler, samt alle kommunens barne- og ungdomsskoler. Til stede var barn og ungdom på mellom 6 og 18 år. Barn forsto talen, og ordene.

Barn forstår at i Norge så skal alle få mene hva de vil, tro hva de vil, si hva de vil og elske hvem de vil. Denne logikken, som vi «barn» kaller sunn fornuft, har tydeligvis gått hus forbi hos den forrige generasjonen.

Da en enstemmig 17. mai-komité presenterte sitt valg av hovedtaler overfor Utvalg for kultur og frivillighet, hersket det en spent, men glad stemning. Utvalget var tilfreds med at komiteen valgte en såpass ung, lokalkjent og engasjert taler. Jeg skal passe meg å tillegge politikerne meninger de ikke har, men ingen har i etterkant vist misnøye med talen. Tvert imot! Komitéleder Tove Rise Kværne fortalte at hun var utrolig fornøyd med talen! Når sant skal sies så forlot en lokalpolitiker Gunnarsbøparken, men hen (hvilket er et pronomen, ikke skrivefeil) kan svare for seg selv.

Berg påstår at talen bommer på sitt publikum, hvilket jeg er helt uenig i. Talen var rettet mot barn og unge, som skal feire sin frihet. Barn og unge som skal ta avstand fra fordommer og hat. Barn og unge som skal feire sin dag.

Tønsbergs barn og unge ble fratatt denne friheten da arrogante, barnslige voksne trakk barn unna, buet på taleren, og ropte at han skulle komme ned.

Tormod Berg virker ikke som en som gjorde dette. Han fremstår både fornuftig og punktlig, men han bommer totalt i innlegget sitt.

Religionsfrihet er i aller høyeste grad aktuelt for sjuåringer, det samme er likestilling, kjønn og seksualitet. Det må dere voksne faktisk forstå. Vi barn og unge nekter å la oss diktere av dere. Vi vil tro på det vi vil, og det gjør vi lenge før fylte sju år. Vi ser vår kropp lenge før fylte sju. Vi ser om vi har en vagina eller en penis, og tester ut intimiteten, ler hver gang noen sier sex, og sier «Æsj» når vi ser noen kysser. Dette er reaksjoner på seksualitet, helt normale reaksjoner.

Den gang Berg var barn (hvilket jeg antar var før min barndom på 2000-tallet), var samfunnet et annet. Det endrer seg stadig, og har endret seg siden jeg var barn, men ungdommens verdier, sosialisering og normer er relativt konstante. Reglen er dessverre den samme: Noe skjer, voksne kritiserer ungdommen, ungdommen kritiserer kritikken og de voksne, men ungdommens kritikk blir oversett og ignorert.

Dagens voksengenerasjon etterlyser et kollektivt prosjekt for generasjonen, men kritiserer oss for å kjempe kampen mot hat og fordommer. Er ikke det et kollektivt og viktig prosjekt, så vet ikke jeg.

Jeg ber Berg, Løitegaard og alle andre som tar ordet i debatten for å kritisere Aasmundsen om å tenke seg om. Tenk og reflekterer over: Hvem representerer ungdommen best? Ungdommen eller voksne? Min lærer spurte datteren sin på seks år hva hun tenkte om talen. Hun skjønte talen til Aasmundsen. Hun likte talen. Hun var enig, og mente at åpenhet, raushet og medmenneskelighet er en selvfølge, og hører hjemme på 17. mai. Vår grunnlov, vår stat, vår kultur er alle basert på disse tre ordene. Ikke glem det neste gang dere voksne kritiserer ungdommen for å ta kampen mot fordommer, og for åpenhet, raushet og medmenneskelighet.

Og glem ikke at ungdommen helt fint kan prate selv.

LES OGSÅ:

Hvor mye skjønte barna 17. mai?
Hei. Jeg heter Jakob. Jeg er feminist, ateist og homofil
Det har i aller høyeste grad noe med 17. mai å gjøre!