Utbyggingen i Velleskogen er massiv og ute av proporsjoner

SLIK KAN DET BLI: Denne konseptskissen viser hvordan utbygger ser for seg at det kan bli i Velleskogen. Illustrasjon: Spir Arkitekter

SLIK KAN DET BLI: Denne konseptskissen viser hvordan utbygger ser for seg at det kan bli i Velleskogen. Illustrasjon: Spir Arkitekter

Av

En kommuneplan uten kontroll

DEL

LeserbrevI kommuneplanen for 2014-2026 ble det vedtatt planer om utbygging av flere områder i Tønsberg. Noen av planene har blitt gjennomført, og konsekvensen av det fikk Søndre Slagen krets merke da folketallet økt, og nærskoler kunne høsten 2018 ønske velkomne langt flere elever enn beregnet, og hadde plass til.

Et boligfelt som ble vedtatt utbygd i ovennevnte kommuneplan er Velleskogen på Eik. Et område på ca 120 mål, hvor planen er å bygge 400 boenheter. Selve utbyggingen møter lite motstand, men det er omfanget av boenhet og de foreslåtte adkomstveiene til feltet som skaper bekymring, og det med god grunn.

LES OGSÅ: Naboer frykter trafikkøkningen når 400 nye boliger skal bygges – nå har to av veialternativene blitt fjernet fra planen: – Skuffende

For det første tilsvarer 400 boenheter et sted mellom 600 og 1000 nye innbyggere i et allerede presset område. For det andre er et av forslagene på adkomstvei fra Eikveien og videre gjennom Per Gyntsvei. Dette vil medføre en drastisk øking av trafikk i et etablert boområde. Den tredje bekymringen jeg vil nevne er kommunens evne til å kunne tilby nok barnehageplasser og plass på skolen til de familiene som eventuelt vil flytte til området.

Utbyggingen i Velleskogen er massiv og ute av proporsjoner. Tønsberg er et presset område, og vi politikere har ansvar for boligutvikling, men vi er ikke forpliktet til at alle skal kunne bo 3 kilometer fra sentrum. Å bygge 400 boenheter på et relativt lite område definerer ikke vi som en kontrollert boligbygging til det beste for dem som skal bo der, men heller som en gest til utbyggerne.

Vi håper at når saken kommer opp i UBA den 30 august, så rydder utvalget opp i dette og får sikret at antall boliger står seg i forhold til arealet og at det blir en god adkomstvei, til beste for både nye og etablerte beboere.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags