Vårt svar til barn og unge hvis planene på Borgheim blir iverksatt

Ellen Morgenstierne, Færder Arbeiderparti

Ellen Morgenstierne, Færder Arbeiderparti

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Jordvern engasjerer, og boligutbygging engasjerer. De skisserte planene på Borgheim syd engasjerer. Det er ingenting som er bedre enn at samfunnet er engasjert!

DEL

MeningerHøsten 2017 ble tolv representanter fra Arbeiderpartiet valgt inn i Færder kommunestyre. I et leserinnlegg i Tønsbergs Blad 11. september stiller Aud Kristine Christensen, ekte nøttlending med miljøengasjement, noen spørsmål til oss som er medlemmer av kommunestyret.

1. Hva er viktigst for deg å arbeide med i en landbrukskommune som Færder?

Vi har mange ting vi alle tolv brenner for. Felles for oss alle er at vi ønsker å bidra til at Færder er et godt sted å bo for alle. Fellesskapet er viktig for oss. Når det gjelder klima, natur og miljø, står det i vårt program for perioden at: Naturen rundt oss, jordbrukslandskapet, strandsonen og skjærgården er viktige for å gjøre Færder kommune til et godt sted å bo. Disse kvalitetene må bevares for fremtiden, først og fremst gjennom klok arealforvaltning. Videre står det at vi vil at kommunen skal bevare sin karakter også for fremtiden, med konsentrerte boligområder, trivelig åpent landskap med dyrka mark, skog og vår helt spesielle strandsone og skjærgård. Vi ønsker derfor satsing på fortetting i eksisterende boligområder og ny utbygging i tilknytning til områdesentre og nærsentre. Vi vil gå inn for en forsvarlig utbyggingstakt for å spare viktige miljøverdier og dyrka mark. Vi vil prioritere fellesskapsinteressene i planarbeidet, og sørge for at kommunen setter premissene for Færders videre utvikling. Vi vil prioritere både Tjøme sentrum, Teie og Borgheim slik at de viktigste sentrene våre blir levende og trivelige. Når det gjelder næring og verdiskaping har vi programfestet at vi vil at vår kommune skal være bevisst næringslivets og primærnæringenes behov for arealer. Kommunen skal ha en effektiv og forutsigbar saksbehandling og god kunnskap om næringslivets behov. Vi vil være en pådriver for utvikling av kommunens næringsliv, som innebefatter blant annet industri, handel, turisme og landbruk. Vi vil også utforme en arealforvaltning som også ivaretar næringslivets behov.

Alt dette står i vårt program. Vedtatt av partiets medlemmer. Det er dette vi jobber for og må være tro mot når vi tar våre beslutninger. Ganske bra og ganske vanskelig. For hva betyr dette konkret i hver enkelt sak?

2. På hvilket tidspunkt ble du kjent med at planene for Borgheim Syd skulle iverksettes?

Noen av oss har vært med lenge, noen av oss kommer fra gamle Tjøme kommune, andre fra gamle Nøtterøy. Reguleringsplanen for området Borgheim Syd har enda ikke vært til behandling. Kunnskapen om og erfaringen fra tidligere saker i området er varierende, og er også grunnen til at vi har diskutert og delt kunnskap internt og fortsatt gjør det i denne saken.

3. Er vern av matjord en partipolitisk sak?

Vi mener vi har et felles ansvar for jorda vår, samfunnet og for fellesskapet. Det er bredere politisk oppmerksomhet og enighet om jordvern i dag enn det var da disse planene først ble lagt. Selv om forskjellene mellom partiene ofte kan synes små, er det forskjeller på hvordan de ulike partiene prioriterer. Også internt i partiene. I Arbeiderpartiet blir vi enige om et standpunkt, i en demokratisk prosess. I noen saker stiller vi representantene fritt, men også da som resultat av hva flertallet ønsker.

4. Hva skal til for at du kan skifte mening?

Arbeiderpartiet er opptatt av forutsigbarhet. Samtidig vil alltid nye momenter kunne være ting som gjør at man ser annerledes på ting. Det er viktig å vurdere alle sidene av en sak og sette seg grundig inn i saksfremstillingen, og å stille de spørsmålene vi lurer på. Dette svarer også på det siste spørsmålet i leserinnlegget: Hva vil du svare barn og unge hvis planene blir iverksatt? At det var en god demokratisk prosess som lå til grunn og at alle fordeler og ulemper ble vurdert før vi i Arbeiderpartiet landet på vårt standpunkt. Enten vi stemte for eller i mot, var det med bakgrunn i flertallets mening i vårt parti.

Denne saken engasjerer. Den engasjerer innbyggerne, utbyggerne, mediene og de folkevalgte. Som kommunestyrerepresentanter i Færder kommune for Arbeiderpartiet kan vi love at vi ikke tar lett på avgjørelsen som kommer, og at den har vært grundig diskutert på våre gruppemøter. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags