Til representanter i Færder kommunestyre. Høsten 2017 ble du medlem av Færder kommunestyre. Hva er viktigst for deg å arbeide med i en landbrukskommune som Færder? Hvilke avgjørelser har du vært med på å ta i forbindelse med vern av dyrket mark, jamfør stortingets vedtak i 2015 om nasjonal jordvernstrategi.

På hvilket tidspunkt ble du kjent med at planene for Borgheim Syd skulle iverksettes? Med de klimaforandringene vi opplever og med denne tørkesommeren bak oss. Er vern av matjord en partipolitisk sak?

 

Daglig ser eller hører vi innslag om ungdom som er opptatt av miljøet og av jordvern. Hvis du har stemt ja til disse planene tidligere. Hva skal til for at du kan skifte mening?

Hva vil du svare barn og unge hvis planene blir iverksatt?