Vedtaket i Stortinget 13. juni om tilslutning til EUs finanstilsyn via ESA er en omgåelse av Grunnloven for å tilpasse oss EUs regelverk for finanssektoren. Bare 26 prosent av velgerne støttet vedtaket.

Avgjørelsen er også i strid med det norske folks nei i to folkeavstemninger, men også de klare meningsmålingene der det har vært nei-flertall i mer enn 11 år.

En helt fersk meningsmåling viser at 71 prosent fremdeles vil være utenfor EUs stadig mer overnasjonale union.

Europabevegelsens leder i Vestfold, Johnny Olsrud, tar hardt i når han skriver om meg: «Har slått om seg med uriktige påstander. Bl.a. har hun hevdet at dette var en uansvarlig hastebehandling av Stortinget.»

Dette med hastebehandling er da vitterlig tydelig dokumentert, Olsrud? 

Stortinget hadde flere år på seg til å diskutere forslaget om å avgi suverenitet over Finanstilsynet til Brussel. Men gjorde de det? I virkeligheten hadde ikke Stortingets finanskomité saken på sin dagsorden før 26. april i år.

Både Senterpartiet og Kristelig Folkeparti fikk til svar at Stortinget hadde blitt orientert om norske forhandlinger med EU om å få Finanstilsynet inn i EUs tilsynsordninger i mange år.

Men da abc-nyheter ba om en gjennomgang av Finanskomiteens protokoller, viser de at Stortingets ansvarlige komité for spørsmålet, finanskomiteen, ikke hadde en eneste behandling av spørsmålet før 26. april i år.

Kaller du ikke dette hastebehandling, Olsrud, når avstemningen var 13. juni?

Vi satte pris på at Grunnlovens paragraf 115 (den heter ikke lenger 93, som du nylig skrev om i et annet debattinnlegg) ble benyttet.

Denne paragrafen krever at tre fjerdedeler av stortingsrepresentantene går inn for endringen, fordi det dreier seg om suverenitetsavståelse.

Jeg er glad for at finansminister Siv Jensen (Frp) anså dette for suverenitetsavståelse, men oppriktig skuffet over at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet bandt sine stortingsgrupper.

Vi har god grunn til å tro at flere EU-motstandere i disse partiene hadde en dårlig dag på jobben denne junidagen.

At Siv Jensen også feilinformerte Stortinget om betydningen av denne saken for våre finansrelasjoner til EU, er betenkelig.

Nå setter vi vår litt til at islendingene i Alltinget setter bena ned over sommeren. Om de gjør det, vil vår tilslutning heller ikke gjelde.

Avslutningen til Olsrud om at vi tapte som vanlig, lar jeg faktisk tale for seg. Nei til EU har allerede startet arbeidet mot norsk tilknytning til EUs energibyrå Acer, og vil stå opp mot alle forsøk på å avstå suverenitet.

Hvis Olsrud føler seg som en vinner, med støtte fra 19,6 prosent av de spurte i siste meningsmåling, må han gjerne gjøre det for min del.

God sommer!