Fra tid til annen påpekes det i samfunnsdebatten at de politiske aksene er i ferd med å forsvinne. I stedet for en høyre-venstre-akse snakkes det om en nasjonal-global-akse. Det har aldri vært noe tvil om hvor Høyre ligger.

Vi er det eneste partiet som sier klart ja til EU, og er positive til frihandel og handelsavtaler. Vi strekker aktivt ut en hånd til EU fordi vi ønsker mer, ikke mindre samarbeid. Vi er opptatt av at varer, handel, mennesker og valuta ferdes fritt på kontinentet, også i Norge. For dersom det settes begrensninger på kjøp og salg av varer og tjenester, så båndlegger det langt på vei menneskene som følger med.

Derfor burde Høyre løfte EU-kampen mer. Ikke bare når det gjelder medlemskap, men også snakke om viktigheten av europeisk samarbeid oftere. Vi må snakke om hvorfor de fire frihetene er viktige, om at vi er positivt innstilt til handelsavtaler som TTIP og TISA, og at vi ønsker å reformere landbrukspolitikken som har stått stille siden 1935.

Vi lever i en ny tidsalder hvor arbeidsplasser, penger, valuta, kultur, språk, mennesker og varer beveger seg fra land til land. Landegrenser viskes ut hver gang vi kjøper noe på nett, drar på ferie til utlandet og studerer noe annet sted enn i Norge. Det skjer store forandringer som vi må omfavne. Det betyr ikke at vi må glemme hvor vi kommer fra, men vi må også huske at norske verdier er europeiske verdier.

Antikken, renessansen og opplysningstiden formet de verdier og holdninger vi i dag anser som våre beste: Ideene om hva som binder oss sammen som et kontinent har preget ideer og tanker vi verdsetter i dag. Ikke minst idealer vi puttet inn i grunnloven vår. Vi adopterte det beste Europa hadde å tilby. Det la grunnlaget for det moderne Norge.

Globalisering gir muligheter

Jeg tror på et grenseløst Europa. Naivt vil mange hevde, men likevel noe som bør være en ledestjerne i debatten om hva vi ønsker med Europa. Det er lett å være idealist i gode tider, og samtidig forlate dem ved første motstandsvei. Det er trist at Europa skjerper grensene, at Schengen-avtalen utfordres stadig, og at flere og flere land innfører passkontroll.

Nasjonalstater er viktig, men å tviholde for sterkt på nasjonale grenser er som å lenke seg fast til faksmaskinen. Globaliseringen er kommet for å bli, noe alle partiene bør snakke mer om. Vi bør stå i bresjen for å omfavne de nye mulighetene som kommer.

Med Europahymnen i bakgrunnen holdt Emmanuel Macron sin seierstale til det franske folk. Hans viktigste valgkampsak var et tettere og bedre Europa. Det er på tide at diskusjonen også løftes i Norge. Som eneste ja-parti til EU bør Høyre være en ledende stemme i denne debatten.