Etter 27 år på Tjømelista: Derfor valgte jeg Arbeiderpartiet

Pål Syse

Pål Syse Foto:

Av

Etter 27 år på Tjømelista og etablering av Færder kommune, ønsket jeg nå å finne «mitt» parti. Jeg tok utgangspunkt i egne verdier, som er rettferdighet, frihet og tilhørighet. Jeg fant best og flest treff i Arbeiderpartiets program, både lokalt og nasjonalt.

DEL

LeserbrevValg av parti kan for mange av oss være en vanskelig øvelse. Å teste egne oppfatninger og se hvilke parti som passer for deg via ulike tilbud på nettet, fungerte ikke for meg. Jeg valgte i stedet å se etter det partiet som samstemte mest med mine egne verdivalg.

Fellesskap vs egoisme

Arbeiderpartiets hjertesak er et styrket fellesskap. Fellesskap gir så mye mer til den enkelte enn egoisme. De mer egoistisk og individorienterte partiene, gir meg ingenting. Jeg tror kjernen til at Knut Arild Hareide valgte å ofre sin politiske karriere denne våren, var nettopp dette verdivalget.

Arbeiderpartiet ønsker fellesskapsholdningen inn i alle generasjoner, fra barnehagen til omsorgsboligen og sykehjemmet. Fellesskap er den eneste medisinen mot den mer og mer omfattende folkesykdommen ensomhet.
Skattelette for de rikeste og privatskoler, duger ikke i bekjempelsen av denne nedverdigende og triste utviklingen.

Vinn-vinn situasjon

Fellesskap dyrkes på mange måter og mange arenaer, alt fra felles goder og sunne måltider - til likebehandling og toleranse. Dyrking av fellesskapet er den største og viktigste bryteren for positiv endring i vårt daglige liv. Jeg snakker ofte og med mange frivillige i kommunen vår. Alle sier at de opplever fellesskapet ved selv å bidra. Samtidig skaper de fellesskap for andre som trenger det. Det kaller jeg en vinn-vinn-situasjon. Dette er ikke en politisk floskel, men et eksempel på hvordan enkle veier gir et bedre samfunn.

Her traff Arbeiderpartiet verdiene mine - og mitt håp og tro på fremtiden.

Bærekraft

Arbeiderpartiet har en gjennomførbar politikk. Den er ikke populistisk, men godt forankret i Brundtland-rapportens definisjon av bærekraft: Det er sammenhengen mellom sosiale, miljømessige og økonomiske bærebjelker.
Ingen andre partier ser den åpenbare avhengigheten mellom de tre områdene. Dette er for meg en forsvarlig, politisk handlekraft.

Kommuneøkonomien må være i balanse. Vi forplikter oss samtidig å overlate kommunen i miljø- og klimamessig bedre forfatning til de neste generasjoner. Innbyggerne i Færder skal oppleve et varmt og godt fellesskap fra vugge til grav. Arbeiderpartiet lover å vise handlekraft for å nå disse målene. Les programmet vårt og se hvordan vi skal møte fremtidens utfordringer.

Alltid gått foran

På nasjonalt nivå har Arbeiderpartiet alltid gått foran for å skape likhet og det gode fellesskap. De fleste andre partiene har bare diltet etter uten å ta egne initiativ. I dag drukner regjeringspartiene hverandres politikk.

Jeg ber derfor velgerne i Færder å gi Færder Arbeiderparti den samme muligheten som Arbeiderpartiet har gjort nasjonalt i hele etterkrigsperioden. Vi er en ganske ny kommune med mange muligheter til forbedringer. Det er viktig å gjennomføre tiltakene fra starten i den nye 4-års perioden.

Gi Færder Arbeiderparti en sjanse 9. september. Du skal ikke angre!

Godt valg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags