MDG viser vei i klima og miljøpolitikken

Hvis jordvern blir en konkurranse mellom partiene er ingenting bedre enn det.

Hvis jordvern blir en konkurranse mellom partiene er ingenting bedre enn det. Foto:

Av
DEL

LeserbrevMenneskene er avhengige av naturen og dermed av mangfoldet av ulike livsformer på jorda. Denne erkjennelsen ligger til grunn for all vår politikk.

Heming Olaussen tar i sitt leserinnlegg i TB 06.08 opp tre temaer.:
Hvorfor er MDG fortsatt blokkuavhengighet?
Har jordvern blitt en konkurranse mellom de forskjellige partiene?
Har MDG en politikk innen dyrevern?

De Grønne har ikke bundet seg til masta slik SV har gjort. Vi har fortsatt tro på at en blokkuavhengig linje er den mest effektive i klimakampen. I Oslo har vi tett samarbeid med AP og SV som vi går til valg på å videreføre. Alternativet med Høyre, Bompengepartiet og FrP er så langt unna vår politikk at det virker uaktuelt. I Tønsberg har vi samarbeidet med Høyre, KrF og FrP i den siste perioden. Samarbeidet har absolutt vært fruktbart men vi har ikke en forpliktelse om å fortsette denne koalisjonen videre. I Re kommune er vi i opposisjon sammen med AP og SV, noe som også fungerer godt.

For øyeblikket er vi i dialog med alle de andre partiene som ønsker å samarbeide med oss etter valget. Det for å legge et så godt grunnlag som mulig for forhandlinger når vi har valgresultatet klart 10 september. For MDG er veien mot å bli en plusskommune når det gjelder klimautslipp det viktigste. Vi tror det er avgjørende å trappe opp klimakampen lokalt slik at Norge kan nå målene vi har forpliktet oss til i Parisavatalen. Hvis SV ønsker å snakke med oss er vi selvfølgelig åpne for det. Gjerne over en kopp kaffe for å finne ut hva vi kan gjøre sammen de neste fire årene.

Hvis jordvern blir en konkurranse mellom partiene er ingenting bedre enn det. Kun tre prosent av Norges areal er dyrkbar jord. Likevel bygges det ned flere tusen dekar med matjord hvert år. Å sikre at matjord brukes til å produsere mat er et nasjonalt og samfunnskritisk ansvar. Det handler om egen matsikkerhet, men også om å bidra med vårt til den globale matforsyningen. De Grønne mener vi må ha en nullvisjon for tap av matjord, og at god matjord kun kan bygges på etter nasjonal godkjenning med strenge kriterier. I Tønsberg som i Re har MDG vært en spydspiss i jordvern sakene, og på ingen måte lagt oss flate for Høyre og FrP.

I dag lever flere hundre millioner dyr i norske fjøs, oppdrettsmerder og som familiedyr og sportsdyr. De Grønne mener at alle disse dyrene har egenverdi. Egenverdi betyr at dyrenes liv har verdi i seg selv, utenom den nytten de har for oss mennesker.

De Grønne vil føre en dyrevelferdspolitikk der dyr behandles på en anstendig og respektfull måte. Vi er overbevist om at det er en sterk sammenheng mellom vår respekt og omsorg for dyr og vår respekt og omsorg for hverandre. Hvis dyrenes rettigheter skal respekteres, er det behov for en reform av mange typer dyrehold i Norge og en langt strengere håndheving av den norske dyrevelferdsloven. Dette innebærer å tilrettelegge for naturlig adferd og artstypiske behov hos alle dyreslag, og at bondens økonomi, krav i lov og forskrift og innretningen på tilskuddene sikrer godt tilsyn og godt stell av dyra. Dagens kyllingproduksjon er kroneksempelet på intens, innendørs dyreproduksjon fôret på importerte råvarer. Derfor må kyllingproduksjonen reformeres drastisk.

Til slutt Heming. Jeg lever godt med min overgang fra Venstre til MDG. Jeg står fast ved de grunnene jag hadde for overgangen, blant annet Venstre sin støtterolle for FrP i regjering. Dagens regjering er fortsatt like langt unna mitt syn som det var den gangen. Jeg tror vi trenger et grønt parti som driver klimapolitikken videre uavhengig av blokkene. Jeg har tro på en politikk for mennesker og miljø.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags