Høyres klimaløfte: Vi vil følge klimaplanen i Tønsberg nøye

Av
DEL

LeserbrevTønsberg Høyre har vært med på å lage en egen strategi for å få klimagassutslippene ned.

Høyre vil jobbe for at kommunen skal bli mer miljøvennlig. Det betyr at klima og miljø må vektlegges i alle beslutninger vi tar. For at dette skal bli et systematisk arbeid som gir reelle utslippskutt er vi nødt til å følge den vedtatte klimaplanen nøye. Dette går Høyre til valg på i Tønsberg.

20 % av klimagassutslippene i Norge er knyttet til kommunal virksomhet, ifølge Enova. Det betyr at kommunene kan bidra betydelig både til å redusere Norges utslipp av klimagasser og til å legge om energibruken.

Kommunen gjør allerede en rekke grep for å redusere utslipp, nå vil vi systematisere disse, og se hva mer som kan gjøres. Vi vil bruke virkemidler som gjør at folk og næringsliv lettere velger grønne løsninger. Forurenser må betale, og det må lønne seg å være miljøvennlig.

Vi mener for eksempel at kommunen skal bruke sin betydelige innkjøpsmakt til å stille miljøkrav ved offentlige innkjøp. Bilene til hjemmesykepleien bør for eksempel være el-/hybrid biler. Videre skal vi jobbe for å redusere matsvinn, gjøre transporten grønnere, legge til rette for kildesortering og jobbe for utslippsfrie byggeplasser.

Klimaplanen inneholder konkrete mål, prioriterte tiltak og tidsrammer. Planen omfatter energiproduksjon og energibruk, tilgang på ressurser og utslipp av klimagasser.

Planen skal gi oss bedre oversikt over hvordan kommunen jobber med energi- og klimaspørsmål i et helhetlig perspektiv. Klimamålene skal være ambisiøse, samtidig som det skal være levelig for folks lommebok og hverdag. De må også være tilpasset vår kommune.

Tønsberg Høyre nøyer seg ikke bare å bruke klimaplanen som den ligger, men ønsker at den skal være et levende dokument som kontinuerlig forberedes.


Derfor tok vi initiativ til det kommunale klimarådet som ble vedtatt i Bystyret nylig. Dette for å følge planen nøye i tett samarbeid med den nylige ansatte klimarådgiveren i kommunen.

Det kommer noen etter oss
I Tønsberg kommune vil vi at du som innbygger skal bo i en klimaklok kommune som har som ambisjon å være grønn, ren og bærekraftig.
Derfor har vi i tillegg til vedtatte mål i klimaplanen ytterligere mål i kommende periode for å øke kvaliteten på planen.
Det er blant annet å sikre gode innleveringsordninger for søppel fra strandrydding. Innføre oppsamlingsplikt for gummigranulat på kunstgressbaner, samt forsøke miljøvennlige alternativer som for eksempel sand til erstatning for gummi.
Kartlegge og rydde opp i alle villfyllinger i kommunen
Erstatte søppelbøttene i gatene og parkene med små returpunkter for glass, plast, papir og tomflasker. Stille krav til redusert matsvinn i kommunale tjenester som eldrehjem og skoler, i tråd med målet om å redusere matsvinn med 50 prosent innen 2030. Og vi vil jobbe for å kutte all unødvendig bruk av plast i kommunale virksomheter.
Tønsberg Høyre ønsker å føre en blågrønn politikk som ledende innen klimaarbeid. Vårt oppriktige ønske er at vi sammen skaper den klimakloke kommunen som reduserer Tønsbergs klimafotavtrykk, bedrer folkehelsen og legger til rette for mer «kortreist liv» med lavere transportbehov.

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags