Desinformasjon fra vannscooterimportørene!

FORBUD: Tjøme kommunes forbud mot vannscooter i områder med 5 og 30 knops fartsregulering gjelder, understreker Carl-Erik Grimstad i et svar til Christian Hammernes i Vannscooter Norge.

FORBUD: Tjøme kommunes forbud mot vannscooter i områder med 5 og 30 knops fartsregulering gjelder, understreker Carl-Erik Grimstad i et svar til Christian Hammernes i Vannscooter Norge. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Et leserinnlegg fra vannscooterimportørene til Tønsbergs Blad har fått noen til å hente fram igjen den champagnen og bensinkanna de la bort for et par uker siden.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I et innlegg som går land og strand rundt slås det nok en gang fast at blant annet Tjøme ikke har anledning til å vedta lokale forskrifter som forbyr vannscootere. I en svært uspiselig suppe av jus, politikk og næringsinteresser hamrer Frp-eren Arve Lønnum løs på forvirrede skjærgårdsgjester med direkte desinformasjon. Legg nok en gang vekk champagnen! Dette er feil, og jeg blir snart lei av å gjenta det følgende:

Tjøme gjorde 21.6. et vedtak som forbyr slik trafikk innenfor kommunens grenser i det området der vi i dag har anledning til det – dvs. i de områdene der vi har regulert 5 og 30 knops fart. De områdene der vi ikke har anledning til å lage slike forskrifter, er i farledene. Om dette har vi sendt et brev til Samferdselsdepartementet. Det har vi ennå ikke fått svar på.

Det er derimot kommet en presisering fra Kystverket (lagt ut på hjemmesiden) der det heter at: «bruk av vannscooter kan reguleres særskilt gjennom lokale ordensforskrifter for å ivareta hensyn til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv.»

I det omtalte leserinnlegget heter det: «Kystverket fant det mandag denne uken nødvendig med å gå ut med en presisering av kommunenes mulighet for å regulere kun vannscooter i sine farvann.»

- Har oppfylt Kystverkets krav

Jeg er ikke sikker på hva slags «brev» det siktes til, men det har i alle fall ikke kommet Tjøme kommune i hende. I stedet forholder vi oss til det både Samferdsels- og Klima- og miljødepartementet har slått fast – det er kommunenes egen sak å regulere dette. Det kravet som stilles til oss er altså at vi må begrunne forskriften. Det har Tjøme kommune gjort.

Det heter videre i presiseringen fra Kystverket:

«Samtidig med opphevelsen av vannscooterskriften (18. Mai i år) fikk ordensforskriftsmalen en ny bestemmelse om regulering av bruk av fritidsfartøy i § 9A. Kommuner kunne også før denne endringen fastsette lokale bruks- eller ordensbestemmelser, f.eks. med forbud mot bestemte typer aktivitet eller prioritering av ulike brukergrupper. Nye § 9A innebærer i så måte kun en ytterligere klargjøring av at bruk av vannscooter og andre fritidsfartøy på nærmere vilkår kan reguleres særskilt gjennom lokale ordensforskrifter. Den mest praktiske konsekvensen av den nye paragrafen vil derfor være at kommuner nå kan fastsette bestemmelser om bruk av vannscooter mm, uten Kystverkets etterfølgende godkjenning»

Hvordan er det mulig å lese dette så feil?

– Frp tause i kommunestyret

Dette er altså en sak som det trehodede trollet Arve Lønnum, Frp og vannscooterimportørene har tapt mht. vår kommune. Frp på Tjøme har nå bedt om å få vårt vedtak av 21.6. underkastet lovlighetskontroll. Da vi vedtok forskriften var det mange som tok ordet i debatten, men ingen fra Frp. Det er derfor temmelig besynderlig at partiet kommer tilbake med et behov for et så alvorlig tiltak som lovlighetskontroll bare et par uker senere.

Det er kommunestyret som skal ta stilling til dette. Utfallet av saken synes klart: Forskriften ble vedtatt med 15 mot 4 stemmer. Saken vil deretter, ifølge partiet, bli sendt til Fylkesmannen og/eller departementet. Dette synes meg en temmelig håpløs bruk av skattebetalernes penger. Engang etter at isen har lagt seg på fjorden, kan det hende vi får svar i en sak der departementet allerede har uttalt seg.

Vår forskrift er publisert i Lovdata. Der kan hvem som helst lese den. Og den gjelder inntil noe annet vedtak er gjort.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.