Erling Lae om vannscootere: Man kan ikke avfeie mostanderne som grinebitere

RESPEKT: Skulle jeg kvittere med en oppfordring til Bakke og Norsk vannscooterforbund, måtte det være at de lyttet til naturforvaltere, ornitologer, fastboende og hyttefolk, viste respekt for de mange som oppsøker naturen for rekreasjon og naturopplevelse.

RESPEKT: Skulle jeg kvittere med en oppfordring til Bakke og Norsk vannscooterforbund, måtte det være at de lyttet til naturforvaltere, ornitologer, fastboende og hyttefolk, viste respekt for de mange som oppsøker naturen for rekreasjon og naturopplevelse. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Om kort tid skal departementet vurdere forskriftene for bruk av vannscooter. Skal det fortsatt være slik at lek med vannscooter skal skje 400 meter fra land, eller skal denne grensen falle bort ved at det settes likhetstegn mellom båter og vannscootere?

DEL

MeningerHvilke konsekvenser får i så fall dette for skjærgården som rekreasjonsområde og for fugleliv, naturopplevelse og sikkerhet for andre, enten de seiler, padler, ror eller bader?

I Friluftsmeldingen som nå er til behandling i Stortinget, skriver regjeringen at motorisert ferdsel ikke omfattes av friluftslivsbegrepet og ikke må fortrenge de ikke-motoriserte aktivitetene, og den peker særlig på konfliktene langs kysten.

LES OGSÅ: Støyplager for mennesker og dyr

LES OGSÅ: Nei, vannscootere er ikke båter!

LES OGSÅ: Redaktør med vrangforestillinger om vannscootere 

Hvis regjeringen liberaliserer reglene for lek med vannscooter, gjør den det motsatte av hva den skriver i stortingsmeldingen.

Fenomenet diskuteres langs hele kysten

Debatten om problemer med uvettig bruk av vannscooter har i sommer gått langs hele kysten, og slett ikke bare i Vestfold. Sjelden har jeg fått så mange henvendelser som jeg fikk etter at jeg på vegne av Norsk Friluftsliv advarte mot å åpne for mer lek med vannscooter nærmere land enn nå.

Samtlige henvendelser kommer fra folk som opplever lek med vannscooter som et problem, ikke minst på grunn av støy og stadige regelbrudd. Man kan ikke som Lars Erik Bakke i Norges Vannscooterforbund, avfeie disse om grinebitere og deretter eplekjekt hevde at hvis man ikke liker støy og risiko knyttet til vannscooterne, kan man like gjerne forby fly, motorbåter og biler.

Det er forskjell på kjøretøy og leketøy

Hvis Bakke tenker seg om, vil han nok han se forskjellen på et kjøretøy og et leketøy. Og som Vista-rapporten fra 2015 sier: Det er forskjell på forbigående støy fra en båt og vedvarende støy fra vannscootere.

Selv får jeg høre av Bakke i Tønsbergs Blad 19. juli at jeg ikke har peiling på hva jeg snakker om, og at rapporten fra Vista Analyse viser at «argumentene til Lae faller på steingrunn».

Kan virkelig Bakke ha lest rapporten? Litt forenklet sier den at 400-metersgrensen fra land har ivaretatt andre gruppers behov for trygghet, og beskytter mot støy, men at reglene er vanskelig å håndheve og betyr lite for vannscooterutøvernes egen sikkerhet.

Til det siste er det å si utøverne selv har ansvaret å bruke vannscooteren forsvarlig. Det er andre grupper som kan trenge beskyttelse mot vannscootere. Og hver enkelt av oss har ansvar for å opptre lovlydig. Det kan ikke myndighetene gjøre for oss.

Hør på ornitologer, fastboende og hyttefolk

For øvrig er jeg gjennom pressen invitert av Bakke til å prøve vannscooter sånn at jeg skal skjønne hva det er. Greit nok. Det er sikkert moro. Men det er jo ikke dette saken dreier seg om. Saken dreier seg om problemene det påfører andre grupper.

Skulle jeg kvittere med en oppfordring til Bakke og Norsk vannscooterforbund, måtte det være at de lyttet til naturforvaltere, ornitologer, fastboende og hyttefolk, viste respekt for de mange som oppsøker naturen for rekreasjon og naturopplevelse, – og lyttet litt mindre til importører og forhandlere.

Erling Lae

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags