Først sendes det ut en høring fra Klima- og miljødepartementet (KLD) hvor den gamle forskriften som regulerte vannscooterbruk ble satt opp mot et alternativ at kommunene selv kunne fastsette lokale regler. Argumentet fra regjeringen og Frp var at lokaldemokratiet var bedre egnet til å regulere dette og at landet var så ulikt. Ikke alle steder var det konflikt med andre brukere.

LES OGSÅ: Bent Kittelsen (Frp): Vannscooterforskriften er en plundrete sak

Kommunene vil ikke, men det vil Frp

Høringen som ble sendt ut sa ingen ting om at kommunene likevel ikke fikk bestemme som de ville. Resultatet fra høringen var et massivt nei til å gjøre bruken av vannscootere enklere. Særlig langs kyststripen Oslofjorden og nedover Sørlandet var beskjeden til regjeringen klar. Her ønsket man fortsatt streng regulering.

Per Espen Fjeld

leder av Tjøme Venstre

LES OGSÅ: Tønsberg kommune lager vannscooterforskrift som hastesak

Det demokratiske sinnelaget i regjeringen var ikke særlig mye å skryte av. Resultatet av en samstemt høring ble glatt feid under teppet og forskriften ble opphevet. For ikke å avsløre sin mangel på respekt for demokratiet ble det igjen og igjen understreket at nå kunne jo kommunene/lokaldemokratiet selv bestemme hvordan de ville ha det.

Støyende motorsport ødeleggende gjør skjærgården mindre attraktiv

Som sagt så gjort. På Tjøme ble det raskt tatt tak i og kommunestyret gjorde et godt vedtak ved å forby vannscooter i sin skjærgård. Begrunnelsen er klar. Skjærgården her er blant Norges mest attraktive områder for sjøbasert friluftsliv og en kombinasjon av dette og utøvelse av svært støyende motorsport vil gå utover Tjømes attraktivitet som friluftsområde.

LES OGSÅ: Innfører krav om førerkort for vannscooter på rekordtid

Verken fastboende eller hyttefolk på Tjøme ønsker et frislipp av vannscooter her. På Tjøme var vi godt fornøyd med dette vedtaket når først kommunene ble gitt anledning til å bestemme selv.

Men igjen ble Fremskrittspartiets sanne ansikt og mangel på respekt for demokratiet avslørt. Nei nå var det ikke lenger opp til kommunene selv, slik de hadde reklamert med i høringen. Nå var det plutselig kystverket som skulle bestemme og da med klare begrensninger.

LES OGSÅ: Vannscooteren er kanskje ikke så nyttig, men det er vel ikke båten som trekker opp en fyr på vannski heller?

Så var det tid for å trekke seg fra løftene

I rekordfart ble det sendt ut en veileder fra Samferdselsdepartementet (SD) og Frp statsråd Ketil Solvik-Olsen, som i realiteten var å trekke tilbake de løftene som ble gitt da høringen ble sendt ut. Det er også litt underlig at høringen ble sendt ut av Klima- og miljødepartementet og så i etterkant er det Samferdselsdepartementet som kommer med «oppklaringen».

Hadde kanskje Høyre-statsråden mer respekt for lokaldemokratiet slik det var ment, mens Frp ble tatt på sengen ved at resultatet av en prosess de hadde startet, slo ut helt motsatt av ønsker og forventning?

LES OGSÅ: Vil ha felles vannscooterforskrift i skjærgården – og i disse områdene kan det bli totalforbudt

Men kampen er på ingen måte over. Begrunnelsen for å forby vannscooter i skjærgården rundt Tjøme, og områdene rundt, står seg godt og bør respekteres av Kystverket. Alternativt bør kommunene, som ønsker å unngå at skjærgården blir en motorsportsbane, se til naturmangfoldsloven. Den er vurdert som god nok hjemmel til å forby vannscooter i nasjonalparker og de samme argumentene knyttet til friluftsliv og natur bør gjelde også for områder langt utenfor nasjonalparken.

Jeg oppfordrer kommunene som vil forby eller begrense vannscooter til også å se på dette lovverket. Det er allerede utprøvd og funnet egnet til det. På land er det ekstremt strenge bestemmelser for etablering av arenaer for motorsport. Slik bør det også være for motorsport på sjøen av hensyn til natur, friluftsliv og sikkerhet.