Våte drømmer på Hjemseng: Tendensiøst og sensasjonspreget fra TB

HJEMSENG: I et tendensiøst og sensasjonspreget oppslag på forsiden 27 mai, anklages Arbeiderpartiet for å løpe ærend for utbyggerselskapet Format Eiendom, mener Steinar Gullvåg.

HJEMSENG: I et tendensiøst og sensasjonspreget oppslag på forsiden 27 mai, anklages Arbeiderpartiet for å løpe ærend for utbyggerselskapet Format Eiendom, mener Steinar Gullvåg. Foto:

Av

Jeg har ikke oversikt over utbyggerens våte drømmer. Slikt overlater jeg til Tønsbergs Blad.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Tendensiøse og sensasjonspregede oppslag som forsiden 27 mai, der Arbeiderpartiet anklages for å løpe ærend for utbyggerselskapet Format Eiendom, tjener selvsagt dobbel hensikt:
1. Skade Arbeiderpartiet.
2. Selge aviser.
Bedre kan det knapt bli for en avis som forlengst har vendt tilbake til partipressens dager.

Realiteten er at Arbeiderpartiet i Færder kommunestyre samme dag vant solid flertall for å avvise de foreliggende utbyggingsplanene for Hjemseng brygge, men samtidig åpnet for en sterkt begrenset utbygging av det allerede bebygde og forurensere næringsområdet sør for Brua-bekken. Våtmarks- og naturområdet nord for bekken skjermes mot utbygging.

Jeg legger ikke skjul på at det i Arbeiderpartiet har vært ulike meninger om Format Eiendoms utbyggingsprosjekt. Det truet en tid med å splitte kommunestyregruppa. Men det tjener partiet til ære at det under prosessen klarte å arbeide seg fram til et samlende kompromiss. I andre sammenhenger kalles dette godt lederskap.

Artikkelforfatter Steinar Gullvåg

Artikkelforfatter Steinar Gullvåg Foto:

Samtidig viser behandlingen av denne saken at det er lite igjen av det flertallsamarbeidet som ledet fram til et regimeskifte i Færder. Senterpartiet har som kjent meldt seg ut av samarbeidsavtalen de undertegnet etter kommunevalget. Nå sitter de igjen med en varaordfører som trives best på egne veier, uten ansvar og makt. Paradoksalt nok ble utfallet av Hjemseng-saken slik Senterpartiet i sin tid aksepterte og skrev under på. Det blir ikke boliger i våtmarks- og naturområdet nord for bekken. Først seinere ble næringsområdet viktig for dem.

Politikk er som kjent «det muliges kunst». Senterpartiet har tradisjonelt vært eksponenten for dette både lokalt og nasjonalt. De har hestehandlet seg fram til makt og innflytelse gjennom forpliktende avtaler og politiske kompromisser. I Færder har partiet meldt seg ut av det gode selskap som ga dem både innflytelse og varaordførerposisjonen.

Annerledes er det med Felleslista SV/Rødt, som også støttet regimeskiftet, men som aldri var en del av samarbeidsavtalen. De er der de alltid har vært - i stødig opposisjon. Felleslista er åpenbart uten evne til forpliktende samarbeid og setter mer pris på politisk spillfekteri enn å oppnå resultater. Typisk nok forsøkte de å hefte et nytt vilkår til Arbeiderpartiets kompromissforslag (som de stemte mot i kommunestyremøtet). De ville pålegge utbygger å fjerne forurensende masser fra området, altså et pålegg til utbygger om å følge gjeldende lov!

Ordfører Jon Sannes Andersen har ingen lett oppgave i fortsettelsen. Tre partier – Arbeiderpartiet, MDG og Krf – står fortsatt ved avtalen de undertegnet. Men det rekker ikke til flertall i hovedutvalg, formannskap og kommunestyre. Ordførerens fremste oppgave er å finne samlende løsninger på vanskelige og konfliktfylte saker. Hjemseng-saken viser at han har evnen til det – også når om løsningen er å finne utenfor eget standpunkt. Arbeiderpartiets program og samarbeidsavtalen mellom flertallspartiene er fortsatt et godt utgangspunkt for et sak-til-sak-samarbeid om brede samlende løsninger i Færder kommunestyre. Det kan komme godt med når neste store, kontroversielle sak skal behandles, nemlig fastlandsforbindelsen.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken