Hvordan kan kommunen si ja til å bygge 200 boliger for barnefamilier på Vear, uten å vurdere skolekapasiteten i området?

Julia Kristoffersen ( til venstre) og Britt Lillian Fevang

Julia Kristoffersen ( til venstre) og Britt Lillian Fevang Foto:

Av

Utbyggingen må skje i takt med skolekapasiteten.

DEL

LeserbrevHvordan kan kommunen si ja til å bygge 200 nye boliger for barnefamilier på Vear over mange år, uten å vurdere skolekapasiteten i området?
Det er fantastisk at det er satt i gang utvikling vest i byen vår. Å få flere boliger på Vear er viktig for utviklingen av Vear som et lokalsenter. Før sommeren sa Bystyret ja til utbygging av Firingen på Vear. Det er flott at utbyggeren vil bygge for alle generasjoner. Det er snakk om å bygge 200 boenheter, over 20 år. Det vil si med et forsiktig anslag kan det bli opp mot 100 barnefamilier til i området. Ifølge SSB er det i snitt 1,6-1,7 barn per familie. Det vil si 160–170 barn. Og her ser vi mangelen i planen.

Barnehage og skolekapasitet må være på plass

I kommuneplanen, som ble vedtatt i mai i år, står det tydelig at infrastruktur og barnehage- og skolekapasitet må være tilstrekkelig for å godkjenne byggeprosjekter.
Har vi god skolekapasitet her? Nei. Skolen har stort behov for oppgradering og videreutvikling. Bystyret godkjente oppsett av brakkerigger på Vear skole fordi kapasiteten er sprengt, og det godkjente bystyret i samme møte som byggeprosjektet Firingen ble godkjent.
Hvorfor skal vi da si ja til å bygge 200 nye boliger for barnefamilier? Vi i Tønsberg Venstre påpekte at barnehage- og skolekapasiteten på Vear ikke er god nok da vi behandlet saken, og kom med et forslag til vedtak for å sikre at ikke utbygging kunne skje før skolekapasiteten var tilfredsstillende. Dette helt i tråd med den kommuneplanen hele bystyret vedtok i mai.
Dette forslaget sto Venstre alene om å støtte, og begrunnelsen fra andre partier var at saken hadde gått over lang tid, samt at utbyggingen også skulle skje over flere år.

Kan vi ikke bare følge vår egen kommuneplan?

Venstre er like fullt bekymret, og vi oppfatter det som merkelig at bystyret ikke ønsker å følge retningslinjer vedtatt i egen kommuneplan. I byggeprosjekter skal flere momenter være på plass før utbygging, og vurdering av skolekapasitet er en av dem. Når dette momentet da mangler fra saken er det underlig at ikke bystyret ønsker å rydde opp i det.
Husker du saken om barnehageplasser fra i vår der ikke alle fikk plass på Vear og Sem? Det ordnet seg heldigvis til slutt, men det bare understreker problemet med kapasiteten i dette området.
Vi i Tønsberg Venstre ønsker å jobbe for en forsvarlig utbygging med tanke på skole- og barnehagekapasitet i nye Tønsberg. Vi vil også fortsette å være trofaste til kommuneplanen vi har vedtatt og rekkefølgebestemmelser.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags