Jobben er gjort, nå legges Innbyggerlista i Stokke ned

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Nasjonal historie er skrevet på Vear og i Stokke de siste dagene. 49 glade Tønsberg-barn er i gang på Vear skole. Et enstemmig kommunestyre vedtok avtalen som regulerer overføringen av Vear til Tønsberg fra 2017. Tilsvarende vedtak fattes i Tønsberg bystyre om få dager.

DEL

LeserbrevDen største grensejusteringen i Norge siden 1972 gjennomføres dermed innen fristen, til stor glede for et klart flertall av de berørte innbyggerne. Det gode arbeidet som er nedlagt i de to kommuneadministrasjonene, vil danne skole for kommende grensejusteringer. Og de folkevalgte i Stokke og Tønsberg har sluttet fred for å sikre innbyggerne best mulig levekår, basert på det klare flertallet ved fjorårets folkeavstemning på Vear, Hogsnes, Bjelland og Smørberg.

LES OGSÅ:  Petter Berg om Vear-striden: – Dette var en batalje som endte godt

 

For Innbyggerlista Stokke (IL) som førte an i det folkelige opprøret på Vear for å bli en del av Tønsberg kommune da øvrige Stokke valgte nye Sandefjord, er dette gledelige nyheter. Vi vet at den rettferdige avtalen som er forhandlet fram av administrasjonene med støtte av politikerne, ikke har gjort seg selv. Her har begge parter, Stokke og Tønsberg, lagt gamle disputter og krasse uttalelser bak seg i et oppriktig ønske om å finne løsninger.

Ingen av kommunene tjener på grensejusteringen. Økonomisk ender den opp i null. Uavhengige konsulenter har vært brukt. Der hvor partene har vært uenige om tallene, har man møttes på midten. Å finne fleksible løsninger for barn, unge, funksjonshemmede, syke og gamle har administrasjonene også lykkes med. Det betyr valgfrihet for dem som er inne i ordninger i dag.

Også for de berørte ansatte innenfor avgjørende viktige tjenester, er det funnet gode løsninger, basert på frivillighet. Målet er trivsel på arbeidsplassen og minst like gode tjenester. På noen områder er Tønsberg allerede i gang med driften.

I alt dreier det seg om 90–93 millioner i skatteinntekter og statlige overføringer. Men siden byen overtar driftskostnadene, blir sluttsummen null. Departementets beslutning om at Vear skulle overføres til Tønsberg ved en justering av kommunegrensen og ikke en deling av Stokke kommune, fikk en direkte betydning for det økonomiske oppgjøret for eiendomsmassen. Løsningen ble at bokført verdi legges til grunn. Mange detaljer skal fortsatt på plass, men i det gode samarbeidsklimaet som er etablert, er IL overbevist om at alt faller på plass innen 1.1. 2017.

IL har fulgt prosessen tett. I dyp respekt vil styret takke rådmennene i Stokke og Tønsberg og deres medarbeidere for alt arbeid og engasjement de har lagt ned til beste for innbyggerne. De politisk sammensatte forhandlingsutvalgene likeså. Sammen har dere dannet mønster for fremtidige grensejusteringer her til lands. Gratulerer!

Sist vinter startet IL arbeidet for nedleggelse av partiet. De fleste mål var nådd. Men ett viktig punkt gjensto! Kravet måtte innfris av Tønsberg kommune: En felles kommunedelplan for den nye delen av Tønsberg Vest. En prosess forankret blant innbyggerne og med muligheter for å delta når den nye bydelen skal planlegges med sentrum, gode boforhold, muligheter for næringsutvikling og et tjenestetilbud fra vugge til grav en så stor bydel har krav på. Alt den unaturlige grensen mellom Stokke og Tønsberg gjorde det umulig å få til.

 

Fordi også disse samtaler mellom Tønsbergs forhandlingsutvalg og IL førte fram, gjøres nå de siste forberedelsene for partinedleggelsen. Ordfører Petter Bergs redegjørelse for den kommende planprosessen i Vearhallen nylig, var det vi trengte. ILs oppdrag er fullført fra nyttår. Vi kan vende tilbake til våre respektive partier.

IL vil takke rådmannen og ett tverrpolitisk Tønsberg med ordføreren i spissen for at de hørte på oss. Dere tok oss på alvor! Med tiden ble vårt forhold preget av gjensidig respekt og tillit. Derfor er vi trygge på at innbyggerne i Tønsberg Vest tas på alvor og sikres både fokus og tjenestene de har krav på. Vear blir ingen utkant i Tønsberg!

Anders S. Larsen

Anders S. Larsen

Leder av Innbyggerlista Stokke, gruppeleder for Innbyggerlista i Stokke kommunestyre

Vear, 2.9.2016

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags