Velkommen Skagerak International School

Suzy Haugan og Håvar Bettum

Suzy Haugan og Håvar Bettum Foto:

Av

Et nei til Skagerak nå er et stort tap for Tønsbergs elever, bedrifters utvikling, sykehusets helsetilbud og kommunens status.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kommunestyregruppa i Tønsberg Venstre sier et rungende ja til Skagerak International School.

Tønsberg har tusen års historie med internasjonalt fokus på sjøfart og handel. Verden blir stadig mindre og mer globalisert. Halvparten av alle nye legespesialister hvert år kommer fra utlandet og 1 av 5 leger på norske sykehus er nå utlendinger som sikrer oss raskere og bedre behandling, norske bedrifter trenger ingeniører utenfra for å vokse og utvikle seg, Universitetet blir ikke anerkjent før det er attraktivt nok for hele verdens studenter, forskere og professorer.
Mange norske foreldre i tjeneste utenlands har vært avhengige av internasjonale skoler for å ta med seg familien

Norske kommuner som vil være attraktive for folk er i 2020 avhengige av en internasjonal skole.
I Sandefjord har over 100 av elevene kommet dit fordi foreldrene bidrar i norsk helsevesen og næringsliv. Hva betyr ikke det for en kommunes inntekter? Et samfunns vekst og utvikling?

Er Tønsbergs melding til leger, forskere og ingeniører at de får la familien være igjen hjemme eller søke seg til en annen plass?

Et godt nok skoletilbud er avgjørende for om de som kommer for å jobbe også bosetter seg med familien her. Barna kan ikke vente på å lære norsk før de får lært alt annet. Det er forskjellen på om folk blir eller drar videre, bidrar med skatt og forbruk lokalt eller ikke.

Vi mangler dette tilbudet

Tønsberg mangler en internasjonal skole for å være et godt nok alternativ for alle og behovet er der. Tønsberg kommune har budsjettert med vekst, og kommunens vedtatte økonomiplaner avhenger av at vi politikere følger opp når mulighetene til å nå disse inntektene ligger på bordet.

Skagerak International School er en gavepakke for Tønsbergs vekst og utvikling, Slottsfjellskolen er en av Vestfolds mest sentrale og lettest tilgjengelige skoler. Skolen kan gi tilført arbeidskompetanse, nye arbeidsplasser og skatteinntekter i Tønsberg fremfor i Horten og Sandefjord.

Skagerak er en avlastning for Tønsbergskolen

Vår skolekapasitet er sprengt i sentrumsnære områder, kommunen etablerer brakker på Vear skole, og har planer om å bygge ut Presterød skole. Skagerak vil avlaste presset på å bygge ut skoler, og Skagerak representerer en pusterom for Tønsberg kommune, slik vi ser det.

Venstres store demokratiske prosjekt


Den offentlige folkeskolen for alle var blant Venstres store prosjekter allerede på 1800-tallet.
Gratis offentlig skole skulle ikke bare være en minimumsløsning for at også de fattigste skulle lære å lese, skrive og regne.

Ved siden av lesing, skriving, regning og kristendom skulle det undervises i historie, naturfag og geografi, samt gymnastikk, sløyd eller tegning. Det ble også satt strengere krav til lærerne og til undervisningen. Folkeskolen skal gi bred kunnskap, danne folk, samle folk, løfte folk, frigjøre folk, på tvers av sosiale skillelinjer.

Store majestetiske skolebygg med rikt innhold ble bygget sentralt og synlig i alle norske byer. Folkeskolen var byenes stolthet. Slottsfjellsskolen er et av disse historiske byggene innviet i 1884. Det er snart 40 år siden Tønsberg ikke lenger så noe behov for en grunnskole i sentrum, det var knapt barnefamilier igjen midt i byen. Tidene og trendene endrer seg.

Folkeskolen skal gi grunnleggende kunnskap og forståelse for flest mulig, og må gi spesialundervisning for enkelte med ekstra behov, men ikke spesialutdannelse til alle.
For de som ønsker mer enn det generelle om religioner og livssyn har de kristne friskolene blitt et alternativ i det meste av landet.

Alle lærer ikke likt, og montessori og steiner er verdifulle supplement med andre metoder.

Skagerak gjør at foreldre og barn i kommunen vår får et enda bredere og fullkomment skoletilbud å velge blant. Så JA tusen hjertelig takk til Skagerak International School Tønsberg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.