Vesar "glemte" å ta vare på søppelkjørernes lønnsvilkår

LAVERE LØNN: Hvem ville frivillig akseptere et lønnsnedslag på 34 kroner. Foto: Asbjørn Olav Lien

LAVERE LØNN: Hvem ville frivillig akseptere et lønnsnedslag på 34 kroner. Foto: Asbjørn Olav Lien

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Styreleder Hans Hilding Hønsvall i det interkommunale avfallsselskapet Vesar må selvsagt forsvare selskapets inngåtte avtale med renovasjonsselskapet Veireno. Det er jobben hans.

DEL

MeningerDet er jobben hans. Men jeg er ikke like sikker på at han liker det. Vesar er nemlig bastet og bundet av en kontrakt som løper over åtte år med opsjon på ytterligere to år. Kontrakten oppfyller de krav Vesar har stilt i sin anbudsinnbydelse og det til vesentlig lavere pris enn konkurrentene. Problemet er bare at styret i Vesar «glemte» å ta vare på de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, når de skulle fornye avfallskontrakten.

Steinar Gullvåg

Steinar Gullvåg

Følgen ble lønnsnedslag for de ansatte. I Reno Norden, Vesars tidligere kontraktpartner, tjente «søppelkjørerne» 192 kr i timen. I Veireno er timefortjenesten dumpet til minstelønn på 158 kr. Følgelig var det svært få av de ansatte i Reno Norden som fulgte med over i det nye selskapet.

Hvem er det som frivillig aksepterer et lønnsnedslag på 34 kr i timen? Jo da, det er noen. Arbeidstakere fra Litauen, Romania, Bulgaria og andre lavkostland i Øst-Europa, synes 158 kr timen er storveies betaling. De klager ikke om arbeidsdagen varer 13 timer. De forlanger ikke overtid eller skikkelige arbeidskontrakter. De er ikke vant til betalte spisepauser eller tilgang til sanitæranlegg i arbeidstida. Med slike ansatte kan Veireno levere anbud til laveste pris og tjene stort på det.

Styreleder Hilding Hønsvall anfører at det i Norge er organisasjonsfrihet, underforstått at de ansatte i Veireno kan organisere seg. De fleste gjør likevel ikke det. Hva kan årsaken være? At de er så tilfredse med lønn og lange arbeidsdager at de ikke ser nytten av et fagforeningsmedlemskap? Eller kan det være frykt – frykt for at de mister jobb og inntekt så sant de mukker?

De vet nemlig at det i hjemlandet står folk i kø for å tjene 158 kr timen. På tross av det har det lykkes Norsk Transportarbeiderforbund å organisere noen av arbeidstakerne i Veireno og nok til å kreve tariffavtale. Jeg håper styret i Vesar nå legger sin tyngde i vektskåla og støtter opp om de fagorganisertes krav, selv om det kan koste noen kroner.

Norske arbeidsgivere uten avtaleforpliktelser, kan betale sine arbeidstakere dårlig. Intet hindrer dem i det. I ly av et felles europeisk arbeidsmarked og omfattende arbeidsledighet i Europa, vil det alltid være noen som utnytter situasjonen og som derfor kan underby konkurrenter med norske lønns- og arbeidsforhold.

Vesar har inngått kontrakt med et selskap som tilbyr tariffavtalens minstesats. Så lav betaling gjør ikke jobbene spesielt attraktive for norske arbeidstakere. Konsekvensene er innlysende; renovasjonsarbeiderenes opparbeidede rettigheter forvitrer. I Vestfold er den kommunale søppelkjøreren allerede en saga blott og jobben er overtatt av en underbetalt utlending.

På Vesars nettsider kan vi lese at konsulentselskapet Asplan Viak har evaluert den nylig inngåtte kontrakten med Veireno og funnet en rekke «avvik» i forhold til renovatørenes arbeidsforhold. Det gjelder manglende arbeidskontrakter, varierende språkkompetanse, brudd på bestemmelsene om overtid og kveldsarbeid. Vesar ser alvorlig på dette og har bedt Veireno ordne opp. Rapporten burde for øvrig være utgangspunkt for øyeblikkelig reaksjon fra Arbeidstilsynets side.

Vesar eies av 12 kommuner i Vestfold. Vi krever vanligvis at offentlig eide selskaper skal vise større samfunnsansvar enn privateide selskaper. Eierkommunene stiller strenge krav til arbeidstakernes rettigheter ved anbudsinnbydelser. Når et bussanbud utlyses, er arbeidstakernes rettigheter ivaretatt gjennom et lovfestet krav om virksomhetsoverdragelse. Da Vesar utlyste sitt anbud, ble det ikke engang stilt spørsmål om dette.

Et av Vesars strategiske mål, er at selskapet skal være Norges beste bestiller av renovasjonstjenester. Det er åpenbart et stykke fram dit.

Steinar Gullvåg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags