Vestfjordforbindelsen kommer

LANG HISTORIE: I over 60 år er det sløst bort hundrevis av millioner kroner uten at bilistene har fått en eneste meter vei, skriver Ragnar Torgersen.

LANG HISTORIE: I over 60 år er det sløst bort hundrevis av millioner kroner uten at bilistene har fått en eneste meter vei, skriver Ragnar Torgersen. Foto:

Av
DEL

LeserbrevJeg vil gratulere sivilingeniør Hans Hedemann Bruu, for hans meget fornuftige innlegg i TB den 14. september. Bortsett fra hans østalternativ med dobbelt Kanalbru, støtter jeg han fullt ut når det gjelder Vestfjordforbindelsen. Det var som jeg skulle ha skrevet det selv. Jeg har stadig spurt politikerne, hvorfor skal dere på liv og død tvinge øyfolket igjennom Tønsberg by, når vi skal til fastlandet. Allerede tidlig på 60-tallet oppsto ideen om en ny veiforbindelse til øyene. I 1973 gikk Nøtterøy kommune inn for en tverrforbindelse fra Søndre Slagen via Husøy Føynland, Borgheim til Verjø og videre til Stokke. Vesfjordforbindelsen oppstår i 1958, men Nøtterøy dropper planene og går inn for å bygge en ny Kanalbru øst for den eksisterende.

I 1998 startet en prosjektgruppe bestående av representanter fra Nøtterøy og Tjøme kommuner, fylkesmann og fylkeskommunen planlegging av Tønsbergpakken. Fra det tidspunktet ble øyfolket dolket i ryggen av flere av sine egne politikere. I 1999 sluttet flertallet i fylkestinget og kommunene seg til bompengefinansiering av prosjektet på Nøtterøy, i Tønsberg. I fylkeskommunen stemte FRP imot denne finansieringsmodellen. I 2000 gikk det opp for folket hva som var i ferd med å skje. Erik Falck starter en underskriftskampanje mot bomring. Flertallet i kommunestyrene og fylkestinget går inn for Tønsbergpakken, og at den skal bompengefinansieres.

Ragnar Torgersen

Ragnar Torgersen

Nå våkner folket og motstanden settes i system. Aksjonskomiteen mot bomring rundt Tønsberg blir startet i 2001. De samler inn rundt 22.000 underskrifter mot bomring som politikerne bare snudde ryggen til. Ragnar Lind Jørgensen var pådriver og leder av denne komiteen. Hans kongstanke var en bru over Vestfjorden fra Hella til Stokke.

I november 2002 viser en meningsmåling utført av TB, at 82 % av innbyggerne i Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme er imot bomring. En ny meningsmåling i desember viser at Vestfjordforbindelsen er den mest populære veiforbindelsen ut fra øyene. Ragnar Lind Jørgensen har et møte med daværende ordfører i Stokke Per-Eivind Johansen (H) vedrørende planen for en Vestfjordforbindelse. Han roste forslaget.

I mars 2003, blir aksjonen for Regionalt Veisystem rundt Tønsberg (RVT) stiftet med Ragnar Torgersen som leder. Dette gjorde vi for å nå politikerne på en seriøs måte, ikke bare opptre som en «Nei, nei-gruppe». Aksjonen henvendte seg i juli 2003 til sivilingeniør Sten Hernes, i firmaet Statkraft Grøner, nå Sweco Grøner, med en forespørsel om de kunne foreta en presentasjon av en mulig løsning og et pristilbud på en Vestfjordforbindelse med en bru eller en tunnel fra Hella til E18 i Stokke. Firmaet takket ja til vår forespørsel, og satte i gang et utredningsarbeid som ble lagt på bordet noen måneder senere. Vi ble meget overrasket over den gunstige løsningen Statkraft Grøner A/S kom fram med. Kun 715 millioner kroner for en tofelts vei fra Borgheim til E18 i Stokke.

Statkraft Grøner A/S utredningsarbeid fikk vi økonomisk hjelp ifra Norges Automobil-Forbund. En stor takk til dem. Noen måneder senere kom Statens vegvesen fram med sitt skremmeskudd til en Vestfjordforbindelse på hele 2,284 milliarder kroner. I 2007 ble det avholdt et møte på Veidekkes kontor i Oslo sammen med to representanter fra Sweco Grøner A/S og to representanter ifra RVT, Unni Hansson og Ragnar Torgersen. De ble enige om å sette i gang en ny teknisk – økonomisk vurdering av: En tunnel eller bru over Vestfjorden. Den 29 juni samme år Veidekket i samarbeid med Sweco Grøner A/S følgende ihuga estimat på bordet: En tofelts tunnel fra Borgheim til Skjee i Stokke vil koste kun 705 millioner kroner. En bruløsning, noe dyrere til 750 millioner kroner. RVT føler i den anledning, at med to så sterke firmaer i ryggen, kan vi møte øyboerne med rak rygg. Den siste regningen på 80.000 kroner, ble betalt av en Nøtterøyforkjemper for Vestfjordforbindelsen.

I lys av ovennevnte har de berørte kommuner Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme samt Vestfold fylkeskommune fattet politisk vedtak på å komme i gang med planlegging igjen og da i form av en konseptutvalgutredning. Og slik har sagaen om Vestfjordforbindelsen foregått i ca. 63 år, uten ett eneste spadestikk. Det menes av spesialister att dette veiprosjektet er landets dyreste. Her er det sløst bort hundrevis av millioner kroner uten att bilistene har fått en eneste meter vei.

Men regningen for utredningene må vi betale uansett. Dette er en hilsen fra våre fantastiske politikere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags