Feil og fakta om fastlandsforbindelsen

NY BRU: Hvis ikke folkeavstemningen hadde vært underkjent med juks og bedrag, hadde Vestfjord-forbindelsen stått ferdig i dag.

NY BRU: Hvis ikke folkeavstemningen hadde vært underkjent med juks og bedrag, hadde Vestfjord-forbindelsen stått ferdig i dag. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

1. Påstand: Statens Vegvesen(SVV) har foretatt to utredninger av fastlandsforbindelsen, begge med den samme målsetting og begge med det samme resultat. SVV benekter, offentlig, at de har vært under politisk innflytelse i prosessen. Mine fakta: Ledelsen av begge utredninger er bygget over den samme lest. I innledningen til den første utredningen står det skrevet:”Samarbeidsgruppen for Tønsbergpakken har vært med på å legge føringer, rammer og premisser for arbeidet”. Samarbeidsgruppen besto av topp-politikere, og administrative ledere fra de berørte kommuner, fylket og SVV. Kommunenes politikere og fagfolk var, i tillegg, engasjert på flere nivåer i prosessen. Politikernes påvirkning går igjen i begge dokumenter.

DEL

Meninger2.Påstand:

Vestfjordforbindelsen ble seriøst vurdert, men falt gjennom av miljø- og arealmessige årsaker.

Mine fakta:

Vestfjordforbindelsen ble presentert Stokke kommune som tre alternative motorveier gjennom kommunen, i 2008, enskjønt disse løsningene var utdømt av SVV allerede i den første utredningen i 2003. Kommunestyret og to ordførere i Stokke avslo disse løsningene, men ville være med på å utrede en løsning basert på tunnel under Vestfjorden og delvis tunnel gjennom Stokke. Allikevel vurderte SVV bare den løsningen Stokke ikke vil ha, og dømte den nord og ned av miljø- og arealkravsgrunner.

3. Påstand:

Denne ble kvalitetssikret av et eksternt konsulentfirma (Møreforsking og Metier AS) som kom til samme faglige konklusjon som Statens vegvesen.

Mine fakta

Dette er fullstendig tomme ord. Kvalitet, i denne sammenhengen, betyr bare at oppdragsgiverne får det de har spurt om, nemlig en løsning som tjener Tønsberg best mulig. Om dette sier kvalitetssikrerne: «For å tydeliggjøre hva tiltaket dreier seg om, foretrekker vi å benevne det som en bypakke for Tønsberg med nærmeste omland. Dette er forankret i signaler fra oppdragsgiverne, Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.» (Les:Fra de fire ordførere). Videre, med henvisning til rangering av de forskjellige løsninger, sier de: « Den viktige tabellen på side 57 i rapporten «Rangering av konsepter» fremstår som meget uoversiktlig og lite egnet for å konkludere når det gjelder konseptvalget. Vi har fortsatt vanskeligheter med å forstå hvordan den totale rangeringen er utledet.» En fullstendig avslørende kommentar, som de ledende politikere har valgt å overse.

4.Påstand:

Vestfjordforbindelsen lar seg ikke finansiere, når befolkningen kan kjøre gratis gjennom Tønsberg.

Mine fakta:

Hvorfor skal befolkningen kunne kjøre gratis gjennom Tønsberg? Kommunesamarbeidet er Tønsbergs eneste mulighet, i øyeblikket, til å løse sine mange trafikkproblemer. Siden øyfolket må betale over 50 prosent av disse utgiftene, og allerede har finansiert over 50 prosent av en tunnel de benytter lite, bør det være selvsagt at de bestemmer hvor deres egen fastlandsforbindelse skal ligge.

5.Påstand:

Høyre gikk i 2011 til valg uten å fortelle velgerne at de allerede i 2009 hadde underkjent resultatet av folkeavstemningen.

Mine fakta:

Nøtterøy Høyre avtalte allerede i 2009, med sine søsterpartier i de øvrige kommuner, at de skulle arbeide for en ny utredning av fastlandsforbindelsen. Dette ble vedtatt av Nøtterøy kommunestyre samme år. Nøtterøy Høyre har erklært, på sin hjemmeside, at de aldri har støttet Vestfjordforbindelsen. (Selv ikke da de forhandlet med Stokke) Det forklarer alt.

6.Påstand:

Staten vegvesen påstår at en forbindelse over Vestfjorden vil øke trafikken fra Tønsberg over Nøtterøy til Stokke.

Mina fakta:

Dette viser hvor langt man er villig til å gå for å sette Vestfjordforbindelsen i et dårlig lys. Se på kartet, og spør deg selv deretter hvorfor noen, i det hele tatt, vil velge en langsom, lang og tungvindt vei over Nøtterøy, når de kan velge en rask vei over Jarlsbergjordene?

7.Påstand:

Arbeiderpartiet gikk i 2011 til valg på at resultatet av folkeavstemningen skulle stå ved lag inntil en annen avstemning endret resultatet.

Mine fakta:

Partiet benyttet valgresultatet, nærmere 70 prosent av stemmene sammen med partiene Høyre og Kristelig Folkeparti, til å skaffe flertall for nordforbindelsen. Et brudd på velgernes tillit som mangler sidestykke i disse kommuners historie.

8.Påstand:

Partiene Høyre og Arbeiderpartiet beskylder motstanderne for å forsinke prosessen med mange år.

Mine fakta:

Det er det, i virkeligheten, disse partiene som har gjort, ved å underkjenne folkeavstemningen med juks og bedrag. Hadde de ikke det gjort, hadde Vestfjord-forbindelsen stått ferdig idag.

Høyre har erklært offentlig at de går inn for å slå Færder kommune sammen med Tønsberg. Da må alle forstå at når partiet også går inn for fastlandsforbindelse i nord, har det dette i tankene. Ikke vær naiv, ved å stemme på H, Ap og KrF, bærer du den første jord til Færder kommunes grav. Stem på broløsningen som gjør livet lettere for alle som skal til og fra E18, både nordover og sørover. Det gjelder folk som skal reise, som skal på jobb, og turister til øyene. Fremtidige generasjoner vil takke deg. Resultatet vil bli at Kanalbrua vil benytte under 50 prosent av sin kapasitet, og området vil bli spart for enorme omveltninger.

Færder/E18-aksjonen er partipolitisk nøytral, etablert med det formål å sørge for at resultatet av folkeavstemningen skjer fyllest. De ledende partier har stjålet seg til en avgjørelse ved å holde opplysninger skjult for velgerne, i valg, og ved å gi feil informasjon. Nå sier de at avgjørelsen er fattet. Men la deg ikke lure av dette, siste ord er ikke sagt. H, KrF og Ap fikk 75 prosent av stemmene i 2011 på falske premisser. Får de under 50 prosent nå, blir situasjonen en annen. Husk at det er fullt mulig. Dette har vært utviklingen for de tre partiene i de siste kommunevalg: 1999:58%,  2003:35% (!)  2007: 55%  2011:75% (!)  2015: 65%.

For de av dere som ikke kan være disse partier foruten, husk at dere kan rette på dette allerede om to år, men nå bør dere sørge for at de lærer at velgerne bestemmer herute.

Ola Gøthesen

Færder/E18-aksjonen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags