Regjeringen ønsker å fjerne dagens vannscooterregelverk og vil likestille vannscooter med båt fra sommeren 2017. Klima- og miljødepartementet la forslaget ut på høring på lille julaften. Vi spør hvorfor det sendes ut på høring akkurat når de fleste andre er opptatt av julefeiringen?

Skulle vi ikke merke noe?

Om det er for at forskriftsendringen ikke skal bli lagt merke til, er det desto større grunn for å være oppmerksom. Nylig leverte 18 organisasjoner med et medlemstall på til sammen over en million inn sine protester. Kommunene og andre instanser må nå komme på banen med faglig funderte høringsuttalelser.

LES OGSÅ:  – Dette er tidenes dårligste julegave

Vestfold er i en særstilling med sin befolkningstetthet som nær dobles om sommeren. Her av alle fylker, er det svært viktig at argumentene blir hørt når de varsler en ny standard. Her har vi de største konfliktene og det er her det må fungere. Resultatet av en oppheving av dagens restriksjoner, blir sannsynligvis flere ulykker, mer støy og flere konflikter i skjærgården. Den økte trafikken utgjør også en fare for sårbare sjøfuglbestander.

LES OGSÅ: Regjeringen vil slippe vannscooterne fri

Stort press på naturen

Presset på naturen og naturverdiene er stor i Vestfold og i Oslofjorden. Vi er opptatt av hva som kan gjøres for å redusere presset, snarere enn å øke presset.

Utviklingen bringer oss stadig nye muligheter til å ferdes på vannet, vannscooter er bare en av disse. Undervannsscooter og amfibie-ATV er en fortsettelse og er på markedet i andre land. Det er viktig at vi tenker på hva åpning av vannscooter kan føre til på sikt med også disse motorsportleketøyene i vente.

Vi vil verne om allemannsretten til sjøs. Vi vi tilrettelegge mulighetene for de aktive, og da mener vi de fysisk aktive, de myke trafikantene i et veiløst (lovløst?) område som sjøen er. Her kan alle ferdes hvor de vil når de vil – tilsynelatende.

LES OGSÅ:  Rune gir seg ikke – nå har han nok en gang anmeldt vannscooterkjøring

Alt kan ikke være tillatt over alt

Vi må ha soner og regulering av ferdsel til sjøs. I skjærgården finnes det naturverdier å ivareta. Det finnes områder hvor vi ikke kan legge til i hekketiden. Det er soner hvor surfing ikke kan tillates. Vi har skipslei for store båter. Og på land er det ingen tvil om at bilene skal holde seg på veiene, og ATVen kan ikke kjøre hvor som helst – selv om det ville være gøy. Så hvorfor skal alt være åpent på vannet? I Vestfold er skjærgården allerede et pressområde. På land regulerer vi pressområder med reguleringsplaner og kommuneplaner.

Vi ønsker å beholde skjærgården som en arena for rekreasjon og naturopplevelse. Vi er positive til tiltak som støtter dette, og ønsker velkommen løsninger som ivaretar disse verdiene.

Mange båter kjører på samme måte som vannscooteren, men det argumentet hjelper lite. Selv om andre kjører på rødt lys, er det ikke mer lov for oss andre å gjøre det samme. Og vi er kanskje ved sakens kjerne: at de få ødelegger for de mange. Men her går grensen for oss. Vi vil bevare kysten som en rekreasjonsarena, ikke som en motorsportarena.

La oss skape et regelverk for framtiden

Vi trenger enklere regler, mer opplæring av førerne, tydeligere soner, og kanskje sågar definerte baner for bruk av vannscootere. Vi er mange som sjeneres av vannscootertrafikken i dag, bare tre år etter at de ble tillatt. Vi har bare sett begynnelsen. La oss lage et regelverk som tar høyde for fremtiden, og la oss beholde sjøen som en kilde til ro, rekreasjon og naturopplevelse.

FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner:  4H Vestfold, Naturvernforbundet i Vestfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Vestfold, Norsk Botanisk Forening Larvik, Oslofjordens Friluftsråd, Vestfold Orienteringskrets, Vestfold krets av Norges speiderforbund, Norsk Ornitologisk Forening Vestfold, Den Norske Turistforening ved DNT Horten, Holmestrand og Omegn Turistforening, Larvik og Omegn Turistforening, Sandefjord Turistforening og Tønsberg og Omegn Turistforening, Norges Padleforbund ved Havpadlerne og Sandefjord Kajakk, Norges Sopp og Nyttevekstforening ved Larvik Soppforening og Tønsberg Soppforening.

Øyvind Johnsen Kristin Fredheim