Arbeiderpartiet mener det bare skulle mangle at kommunene får penger for å kompensere for den krevende prosessen sammenslåing av kommuner er. Her er det tverrpolitisk enighet om de økonomiske virkemidlene som følger reformen.

LES OGSÅ: Lene og Ellen jubler over pengedryss til kommunene: – For oss i Vestfold blir dette enorme summer

Vestfoldingene har de siste årene knapt hørt om noe annet enn lokalpolitikere som driver med reformarbeid, lovnader om bedre tjenester og tanker om hvordan rigge oss til de utfordringene kommunesektoren vil møte om noen år.

Vestfoldkommunene blir færre i antall, men større i geografi og folketall. Det stiller enda større krav til at kommunene kan tilby gode velferdstjenester til innbyggerne.

Det har i løpet av Frp- og H-regjeringens periode kommet mange løfter om å styrke lokaldemokratiet, og at kommunene skulle få flere oppgaver. Men lite har skjedd.

LES OGSÅ: Tove (68) kan få kraftig svekket tilbud i ny kommune

Blir ikke mer penger

Omstillingskostnadene for de kommunene som skal slå seg sammen er antageligvis høyere enn den støtten man får. Westgaard-Halle og Eriksen ser ikke ut til å skjønne noe av dette, og mener tilsynelatende at det kommer til å drysse penger og overskudd over Vestfoldkommunene.

Men hva med de varige og langsiktige inntektene til kommunene? Hvor utjevnende har inntektene til kommunene blitt med dagens Frp- og Høyreregjering?

Endringene i statlige overføringer til kommunene har skapt vinnere og tapere, og en rekke ordførere og lokalpolitikere har måttet prioritere enda tøffere; full barnehagedekning eller flere hender i omsorgen. Er det slik vi sikrer alle innbyggere uavhengig av hvor de bor gode tjenester?

Vil styrke velferdstjenestene

Arbeiderpartiet ønsker en kommuneøkonomi som gjør at kommunene skal være bedre i stand til å prioritere viktige velferdsområder som barnehage, skole, helsetjenester og eldreomsorg.

Med vår politikk vil kommunene kunne prioritere flere lærere i barneskolene, barnehagepedagoger for de aller yngste, flere pleiehjemsansatte, skateparker og ungdomshus.

LES OGSÅ: Mer penger til kommunene med SV!

Gode, likeverdige tjenester i by og land uavhengig av om en kommune har gjort vedtak om å slå seg sammen eller ikke. Arbeiderpartiet vil føre en politikk som kommer alle Vestfold-kommuner, og dermed hele Vestfolds befolkning, til gode. Dette har vi råd til, fordi vi bruker de store pengene på velferd til de mange – ikke skattekutt til de med mest fra før.

LES OGSÅ: Skape mer, ikke skatte mer

Valget den 11. september blir et retningsvalg: Man kan velge en Frp- og H-regjering som har underfinansiert kommunal sektor i fire år, og som har investert mesteparten av det økonomiske handlingsrommet på å gjøre de rikeste rikere. Eller man kan velge en Arbeiderpartiledet-regjering, som faktisk er villig til å bruke de store pengene på det som virkelig teller: Velferd til alle.