Vi skal aldri glemme de mange som opplevde sine verste timer den dagen

Av

I dag minnes vi igjen de grusomme handlingene som skjedde i regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya hvor 77 unge mennesker mistet livet i løpet av få timer for 9 år siden.

DEL

LeserbrevDagen vil for alltid huskes for de sterke følelsene handlingene brakte frem i oss. Sorgen over de mange tapte liv og sorgen til deres pårørende, og omtanken for de som overlevde dagen og som opplevde ubeskrivelige traumer og har fysiske arr. Vi vet alle hvor vi var den dagen. Regnet, sangene og rosene vil alltid ta oss tilbake til dagen vi aldri trodde vi skulle oppleve i Norge i fredstid.

Handlingene til en mann, og ideene om at noen menneskeliv er mer verd enn andres, at han ville bekjempe meninger og holdninger med drap, står fremdeles uforståelig for mange av oss.

Og menneskeverd er fremdeles under press, vi har vært gjennom verdensomspennende aksjoner i Black-lives-matter. Vi er midt i koronaepidemien, hvor vi ser at der sosiale forskjeller og fattigdom er fremtredende, ofte blant minoritetsbefolkningen, er også korona en større fare for innbyggerne i mange land.

Porsgrunn SV vil jobbe for sterke fellesskap og små forskjeller, vi ønsker en god integreringspolitikk og et mangfoldig og inkluderende Porsgrunn. SV fremmet forslag om at Porsgrunn kommune skal være rasismefri sone, et tolerant og inkluderende samfunn. Vi må hegne om demokratiet og dets verdier. Alle skal gis lik mulighet til arbeid, utdanning og deltakelse i samfunnslivet. Rådmannens stab jobbet frem en erklæring som ble enstemmig vedtatt på siste bystyremøte før sommeren. Det er godt å se at kommunen tok utfordringen alvorlig og vil jobbe målrettet fremover.

Det er viktig å jobbe mot fordommer og diskriminering. Stigmatisering og utenforskap styrker ikke folkehelsearbeidet, men bygger opp motpoler og skaper kunstige skiller mellom mennesker.
Vi må avklare hvor grensene mellom ytringsfrihet og brudd på menneskerettigheter går, slik at vi er forberedt på utfordringene vårt samfunn står overfor.

Vi skal aldri glemme de 77 som mistet sine liv. Vi skal aldri glemme de mange som opplevde sine verste timer den dagen. Vi skal aldri bagatellisere hatefulle ytringer og si at det bare er ord. Vi må alle ta ansvar for at vi skaper et trygt samfunn og stå opp mot hat og rasisme.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags