Vi trenger en ny fastlandsforbindelse

KØ: Selv utenom rushtidene danner det seg lange køer av både biler og busser i Tønsberg sentrum denne sommeren. Med en ny fastlandsforbindelse lenger vest, kunne to av filene på Kanalbroen forbeholdes kollektivtrafikk og slippe bussene raskere igjennom, påpeker forfatteren.

KØ: Selv utenom rushtidene danner det seg lange køer av både biler og busser i Tønsberg sentrum denne sommeren. Med en ny fastlandsforbindelse lenger vest, kunne to av filene på Kanalbroen forbeholdes kollektivtrafikk og slippe bussene raskere igjennom, påpeker forfatteren. Foto:

Av

Datteren min bor i Færder, men jobber på Byskogen skole i Tønsberg. De siste ukene har hun tatt bussen til og fra jobb for å slippe å stå en time i kø når hun skal hjem. Bussen står også i kø som hun sier, men da kan hun i alle fall bruke tiden til noe nyttig. Dette viser at Færders befolkning trenger en ny og sikker forbindelse til fastlandet.

DEL

LeserbrevSommerturistenes inntog, og at mange i regionen ikke drar til utlandet eller andre steder i år, medfører store utfordringer i trafikken. «Folk står fast i trafikken: – Helt vanvittig mye kø» skriver Tønsbergs Blad 1. juli uten at det er spesielle hendelser som har forårsaket dette.

LES OGSÅ: Trafikken sto bom stille og bilene snudde i køen: – Komplett kaos

Dersom det hadde vært en alternativ krysning lenger vest så hadde vi kunnet prioritere en av filene hver vei på Kanalbrua til kollektivtrafikk slik at bussene slapp å stampe i kø. Nedre Langgate kunne stenges for gjennomfartstrafikk, slik at bymiljøet i Tønsberg ble dramatisk bedret og turister/besøkende kunne benyttet den nye krysningen når de skulle til Nøtterøy og Tjøme. En slik prioritering av kollektivtrafikk og hindring av kø gjennom Tønsberg er ikke mulig å få til før det er bygget en alternativ krysning.

LES OGSÅ: Overdimensjonert og utdatert

Det er ikke akseptabelt at nesten 27.000 mennesker skal være avhengig av en fredet bru fra 1957 for at samfunnet skal fungere. Det er riktig at en ROS-analyse viser at Kanalbrua «sannsynligvis» vil settes ut av spill i en uke en gang hvert 50 - 100 år, for eksempel ved at en båt krasjer inn i brua. Men den tar ikke høyde for tekniske feil som tar mindre enn én uke å reparere, eller at det blir stadig vanskeligere å skaffe deler til reparasjon for hvert år som går.

ROS-analysen tar heller ikke høyde for det trafikkaoset vi opplever i disse dager når samfunnet rammes av en pandemi. Uforutsette hendelser er nettopp det – uforutsette. Det har heldigvis gått bra til nå, men det er ingen garanti for dette.

LES OGSÅ: Må bruke penger på et hus de ikke aner om blir stående: – Vi har blitt holdt for narr i mange år nå

FØRSTEØNSKET: Færder-ordfører Jon Sanness Andersen (Ap) ønsker seg en ny forbindelse mellom Ramberg og Smørberg, men nedskalert fra fire til to kjørefelt.

FØRSTEØNSKET: Færder-ordfører Jon Sanness Andersen (Ap) ønsker seg en ny forbindelse mellom Ramberg og Smørberg, men nedskalert fra fire til to kjørefelt. Foto:

Ikke total krise

Det blir ikke noen total krise for innbyggere i Færder kommune dersom Kanalbrua settes ut av funksjon. Vi har gangbrua. Det vil være etablert en nødbru etter noen dager. Ved veldig restriktive tiltak for å «strupe» biltrafikken, vil liv og helse for Færders befolkning kunne sikres. Men samfunnsstrukturen, slik den fungerer i dag vil stoppe opp – det kan det ikke være noe tvil om. Bare det faktum at over 60 prosent av Færders sysselsatte befolkning pendler ut av kommunen for å jobbe understøtter dette.

LES OGSÅ: Ble ikke enige om bypakken: - Situasjonen er uavklart og krevende

Jeg er tilhenger av en nedskalert Ramberg-Smørberg-løsning. Ved å nedskalere prosjektet - blant annet ved å redusere fra fire til to filer på den nye brua - tror jeg vi vil komme ned på en akseptabel kostnad. Jeg er glad for at det er en bred politisk enighet om at vi trenger en ny forbindelse til fastlandet, og jeg oppfatter at det er et sterkt krav i befolkningen om at vi nå må ta en avgjørelse og etablere den nye fastlandsforbindelsen.

LES OGSÅ: Fylket stanser arbeidet med veipakka: – At tre ordførere kan bli enige på kammerset er spesielt

Staten stakk kjepper i hjulene da det plutselig ble innført krav om 20 prosent egenfinansiering for det nye trafikksystemet i regionen. Dette etter en planlegging som har pågått i over ti år. Politisk ledelse i fylkeskommunen og Tønsberg og Færder kommuner er i god dialog med departementet og forhåpentligvis vil det bli en løsning som alle kan leve med.

Artikkeltags