Vold mot kvinner er aldri en privatsak

Nina Karstensen Bjørlo

Nina Karstensen Bjørlo Foto:

Av

Det hviler et stort ansvar på Norge som rettsstat å ivareta enhver borger som står i fare for, eller har vært utsatt for vold.

DEL

MeningerVold og overgrep skal ikke ramme noen, uavhengig av kjønn og alder. Jenter og kvinner er mange steder i verden ekstra utsatt. 35 prosent av alle kvinner vil i løpet av livet oppleve vold.

Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt. Heldigvis har vi i Norge et godt lovverk som viser at alle typer vold er forbudt og vi utvikler stadig nye tiltak som er ment til å gi utsatte kvinner bedre beskyttelse og hjelp.

Politiet i Norge har derfor med sitt samfunnsoppdrag et særlig stort ansvar både å forebygge, etterforske, iretteføre, beskytte og hjelpe kvinner som er utsatt for vold. Vold mot kvinner er aldri en privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og setter utviklingen av alle samfunn tilbake.

25. november er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Dette er starten på en kampanje som retter søkelyset mot vold mot kvinner som et globalt problem. Vold som rammer kvinner uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status. Vold som er en trussel mot millioner av jenter og kvinner, både online og offline. Vold som har mange former, inkludert fysisk, seksuell eller psykologisk vold, økonomisk overgrep og utnyttelse.

Våre krisesentre og incestsentre gjør en uvurderlig innsats, og nylig ble det ved Oslo Krisesenter, opprettet en nasjonal hjelpelinje (116 006), for alle som opplever vold og overgrep i nære relasjoner. I tillegg har alle landets politidistrikter opprettet egne støttesenter for kriminalitetsutsatte, der egne rådgivere kan gi råd til personer som er utsatt for vold. Et unikt lavterskeltilbud.

Omfanget og brutaliteten viser at vi alle må bry oss, stå sammen og benytte alle virkemidler som kan bidra til å forebygge, hjelpe og skape trygghet for å avskaffe vold mot kvinner og jenter. Vi har alle et ansvar for å avverge slike overgrep. Avvergerplikten til enhver borger bør derfor stå sterkt og være kjent.

Vi i Sør-Øst politidistrikt setter stor pris på at vi i samarbeid med Tønsberg Soroptimistklubb, Krisesenteret i Vestfold, Incestsenteret i Vestfold og Drammen Kvinnesaksforening, står sammen for å mobilisere hverandre og våre medborgere til å stoppe volden. Politiet vil delta på arrangementer både i Tønsberg og Drammen og oppfordrer alle til å delta.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags