Mens apotekene er tomme selger Ole antikvarisk antibac: – Jeg kan få tak i mer enn dette i hvert fall

Da nyheten om koronautbruddet i Kina ble kjent, tenkte brukthandler Ole Rojahn at det ville bli stor etterspørsel etter antibac. Han fikk rett.